3.2.3. Dataverwerking

3.2.3. Dataverwerking

De gemiddelde score per dimensie geeft een score, weergegeven in bovenstaand figuur.

Op basis van de verzamelde data is de cultuur is in ieder geval te omschrijven als

 • resultaatgericht;
 • professioneel;
 • open.

Over deze dimensieposities bestaan geen onduidelijkheden.

De dimensieposities mensgericht en werkgericht en de dimensieposities strakke controle en losse controle liggen qua score dusdanig dicht bij elkaar dat hier geen duidelijke uitspraak mogelijk is.

De stellingen met betrekking tot pragmatisch scoren beduidend hoger dan de stellingen met betrekking tot normatief, met uitzondering van de stelling over bijdrage aan de samenleving. Pragmatisch en normatief scoren op deze stelling precies tegengesteld; pragmatisch 4,2 versus normatief 7,3. Medewerkers vinden dus over het algemeen dat de organisatie een nuttige bijdrage aan de samenleving heeft. Deze score strookt met mijn waarneming van medewerkers met betrekking tot de maatschappelijke relevantie van hun werk. Deze stelling vertekent binnen deze dimensie echter het beeld.

Pragmatisch en normatief scoren zonder deze stelling respectievelijk 6,8 en 5,3.

Op basis van bovenstaande is pragmatisme een kenmerk van de cultuur van PRACTICAL.

Stellingen die met een 7,0 of hoger scoren:

 • we doen onze uiterste best (resultaatgerichtheid);
 • elke dag is voor ons een nieuwe uitdaging (resultaatgerichtheid);
 • medewerkers identificeren zich met hun beroep (professioneel);
 • mensen worden aangetrokken vanwege hun geschiktheid van het werk (professioneel);
 • nieuwe medewerkers voelen zich snel thuis (open);
 • we praten serieus over bedrijf en werk (strakke controle);
 • we komen tegemoet aan de wensen van de klant (pragmatisch);
 • we hebben een nuttige bijdrage aan de samenleving (normatief).