3.2.5. Conclusies

3.2.5. Conclusies

De cultuur is te omschrijven als

  • resultaatgericht, in de zin van je uiterste best doen;
  • professioneel: het beroep is belangrijkste factor voor diens identiteit;
  • open: open voor nieuwkomers en buitenstaanders;
  • pragmatisch: werken onder grote druk.

PRACTICAL schuift van mensgericht naar werkgericht:

  • afnemend wij-gevoel;
  • minder oog voor het individu;
  • bestaansgrond schuift van binnenuit naar van buitenaf (wordt ervaren als kunstmatig en weinig levensvatbaar).