3.3.4. Conclusies

3.3.4. Conclusies

  • De medewerkers kennen een sterke familiecultuur.
  • Het management kent gedragingen die horen bij de hiërarchische cultuur, maar gebruiken taal vanuit de marktcultuur.
  • De hele organisatie kent een sterke interne gerichtheid, is onvoldoende extern gericht.
  • De kenmerkende kleur voor de medewerkers is rood.
  • Onderling zijn de teams geel.
  • Blauw is de kleur voor de taal van het management, het bijpassende gedrag wordt niet waargenomen.
  • In gedrag is het management ook een beetje geel: machtsdenken, opties openhouden, draagvlak creëren (schijndemocratisch).