Praktijkcasus veranderen – uitgebreide beschrijving

Praktijkcasus veranderen

Deze praktijkcasus beschrijft het probleem, onderzoek en oplossingen rondom een strategische verandering in een organisatie.

Hiervoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek uitgevoerd.

Regelmatig wordt verwezen naar modellen, tools en artikelen elders op managementmodellensite.

Praktijkcase:

onderzoek naar de belemmeringen in een veranderproces.

Startpunt: motivatie, veranderstrategieën, interventies.

Organisatie: PRACTICAL
Alle gegevens die herleidbaar zijn naar de betreffende organisatie zijn zoveel als mogelijk verwijderd. Uiteindelijk gaat het om de casuïstiek en niet de organisatie an sich.

Aanleiding

Er zit spanning binnen de organisatie: het management heeft een stevig veranderproces ingezet en de medewerkers zijn ontevreden. PRACTICAL moet veranderen. Veel medewerkers gedragen zich binnen de organisatie al ware PRACTICAL een taakorganisatie. De omschakeling naar een volledige marktorganisatie verloopt moeizaam.

PRACTICAL is een organisatie met een uitzonderlijk gezonde balanspositie, maar door het wegvallen van de subsidiestroom heeft het operationeel resultaat zwaar te lijden.

PRACTICAL redt het niet door scherper aan de wind te gaan zeilen, het roer moet om.

Een extern bureau analyseert het operationele proces van de organisatie, de effectiviteit en efficiëntie van handelen en de capaciteitsplanning. Parallel aan dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de belemmeringen in het veranderingsproces.

Onderzoeksmethodieken: literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek, diepte-interviews, causale diagrammen.

Uiteindelijke knelpunten:
interne gerichtheid, oerconflict, ontbreken conceptuele helderheid en oud gedrag.