3.8. Programma van eisen

3.8. Programma van eisen

Op basis van het literatuuronderzoek, veldonderzoek, knelpuntenanalyse en oorzaak en gevolganalyse is de set eisen en wensen opgesteld.

Het proces van convergeren en divergeren leverde het set van eisen en wensen op. De eisen en wensen zijn ingedeeld volgens de methode van Moscow. De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen die populair is bij mensen die DSDM gebruiken. DSDM is een projectmanagementsysteem dat specifieke in de branche van softwareontwikkeling wordt gebruikt.

MoSCoW staat voor:

 • Must have – deze eis moet in het eindresultaat terugkomen;
 • Should have – deze eis is zeer gewenst;
 • Could have – deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg is, en
 • Would like to have – deze eis zal nu niet aan bod komen maar kan in de toekomst interessant zijn (wens)

Eisen en de wegingsfactor zijn vastgesteld in overleg met de programmamanagers en de manager P&O. Uiteindelijk zijn het ‘must have’- en ‘should have’-eisen geworden. De punten die terecht zijn gekomen in de knelpuntenanalyse moeten worden meegenomen in het eisenpakket dat in het eindresultaat moet terugkomen.

Must have (wegingsfactor 4):

 • uitvoerbaar;
 • heeft draagvlak bij medewerkers;
 • versterkt externe gerichtheid.

Schould have (wegingsfactor 3):

 • heeft draagvlak bij de directie;
 • heeft draagvlak bij het eerstelijnsmanagement;
 • versterkt de motivator ‘vakmanschap is meesterschap’;
 • draagt bij aan het oplossen van het oerconflict;
 • zorgt voor conceptuele helderheid, gedeelde visie bij het management.

Could have (wegingsfactor 2):

 • (geen)

Would like to have (wegingsfactor 1):

 • (geen)