4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies