2. Literatuuronderzoek

2. Literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek omvat drie thema’s:

De resultaten van het literatuuronderzoek worden gebruikt voor het opzetten en uitvoeren van veldonderzoek.