3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de zes van elkaar onafhankelijke dimensies van een bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen.

De vragenlijsten zijn analytisch en produceren een objectief meetbaar resultaat. Het ontdoet het begrip ‘cultuur’ van de gebruikelijke vaagheid en wolligheid. Voor de ‘leesbaarheid’ van de resultaten zijn aanvullende kwalitatieve onderzoeken nodig: elke dimensie belicht één aspect van de cultuur, terwijl in de dagelijkse ervaring van de leden van de organisatie alle aspecten samen optreden. Een cultuur vormt een samenhangend geheel.