3.2.2. Proces

3.2.2. Proces

Op basis van dimensieonderzoek van Sanders en Neuijen is onder de medewerkers een enquête uitgezet. Medewerkers is gevraagd tijdens één van hun werkoverleggen de enquête in te vullen, zodat de teamcoördinator de formulieren direct weer in ontvangst kon nemen. Respons is ongeveer 50%, n=74.

Per formulier zijn de data in een spreadsheet ingevoerd. Per stelling zijn de scores opgeteld en gedeeld door het aantal respondenten (minus het aantal respondenten die de betreffende stelling niet hebben gescoord). De stellingen zijn per dimensie gegroepeerd en vervolgens is het gemiddeld per dimensie berekend. Voor de leesbaarheid is de score opgeschaald van een 5-puntsschaal naar een 10-puntsschaal.

De ingeleverde enquêtes zijn in pdf-format gedigitaliseerd en verifieerbaar.

Bron: