3.3.1. Inleiding

3.3.1. Inleiding

Bij de kwalitatieve onderzoeken onder medewerkers met betrekking tot cultuur, worden de respondenten het model van de concurrerende waarden van Cameron en Quinn en het kleurenmodel van De Caluwé voorgelegd. Enerzijds biedt dat de mogelijkheid om met de medewerkers over cultuur te praten, anderzijds kan op het gebied van cultuur de data worden geconfronteerd met de data uit de interviews met het management.