4. Interventies

4. Inleiding interventies

Op basis van onderzoek en analyse zijn in 3.7. de knelpunten bepaald. Een programma van eisen is opgesteld om de gegenereerde oplossingen te kunnen selecteren. ‘Interventies’ staat in het teken van genereren en selecteren van interventies.

Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken:

4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces: positionering van deze dissertation in het grotere geheel van het veranderproces binnen de organisatie aan de hand van het 7S-model van McKinsey;

4.2. Mogelijke interventies: op basis van de normatief-reëducatieve veranderstrategie, Organizational Development-stroming en het kleurenmodel van De Caluwé worden mogelijke interventies gegenereerd;

4.3. Selectie interventies: nadat iedere interventie is geconfronteerd met het programma van eisen, zijn de wegingsfactoren van het programma van eisen verwerkt, zodat er per knelpunt een aantal interventies zijn geselecteerd.