3.5. Cultuuronderzoek

3.5. Cultuuronderzoek 1 jaar geleden

In augustus heb ik in het kader van een organisatie-analyse het kleurenonderzoek van De Caluwé et al uitgezet. Het onderzoek was kwantitatief van aard.

De gemiddelde uitkomsten bij de drie verschillende onderzoeksgroepen komen redelijk overeen. De verschillen over de hele linie zijn klein. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat bij management (n=9) en medewerkers (n=22) rood domineert, bij teamcoördinatoren en hoofden van afdelingen (n=5) groen. Bij alle drie de onderzoeksgroepen zitten de kleuren blauw, rood en groen dicht bij elkaar.