Ondersteunende activiteiten in de value chain van Porter

De ondersteunende activiteiten in de waardeketen of value chain van Porter bestaan uit:

  • Infrastructuur
  • Human resources management
  • Technologieontwikkeling
  • Inkoop

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving per activiteit en voorbeelden uit zowel de profit- als non-profitsector.

Infrastructuur

Infrastructuur is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen van Porter en omvat alle activiteiten die nodig zijn om de kernactiviteiten van een organisatie te ondersteunen. Dit omvat onder meer de systemen en processen die worden gebruikt om de dagelijkse activiteiten van de organisatie te beheren, evenals de middelen die worden gebruikt om de organisatie te ondersteunen, zoals gebouwen, apparatuur en transportmiddelen.

Een voorbeeld van infrastructuur in een profitsector is een productiebedrijf dat een goed georganiseerde en efficiënte supply chain heeft opgezet om ervoor te zorgen dat de benodigde grondstoffen op tijd worden geleverd en de afgewerkte producten snel bij de klant komen. Dit vereist geavanceerde systemen voor voorraadbeheer, transportplanning en leveranciersbeheer, evenals goed getraind personeel om deze systemen te gebruiken en te beheren.

Een voorbeeld van infrastructuur in een non-profitsector is een NGO die zich richt op humanitaire hulpverlening. Het team moet beschikken over de juiste logistieke middelen om snel te kunnen handelen in noodsituaties. Dit kan variëren van het hebben van een goed georganiseerd systeem om noodhulpgoederen te verzamelen en te distribueren tot het beschikken over een netwerk van transportmiddelen en opslagfaciliteiten om snel op locatie te kunnen zijn.

Human resources management

Human resources management is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen van Porter. Het gaat hierbij om het beheren van het personeel van een organisatie en het zorgen voor de juiste competenties en kwalificaties binnen de organisatie. Deze activiteit kan zowel in profitsectoren als nonprofitsectoren van belang zijn.

Een voorbeeld uit de profitsector is een retailbedrijf dat zijn medewerkers traint om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen bij het maken van aankopen. Het bedrijf kan ook investeren in het ontwikkelen van vaardigheden van werknemers, zoals sales en klantenservice, om de verkoop te stimuleren en klanten te behouden.

Een voorbeeld uit de nonprofitsector is een organisatie die zich richt op het bieden van hulp aan daklozen. Hierbij kan human resources management belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste vaardigheden en kwalificaties hebben om effectief hulp te bieden aan de doelgroep. Daarnaast kan het ook van belang zijn om te zorgen voor voldoende personeel en juiste werkomstandigheden om de hulpverlening soepel te laten verlopen.

Technologieontwikkeling

Technologieontwikkeling is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen of value chain van Porter. Het omvat alle inspanningen die een organisatie doet om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te implementeren om haar processen, producten en diensten te verbeteren.

In profitsectoren kan technologieontwikkeling bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van nieuwe producten of diensten, zoals de ontwikkeling van slimme thermostaten in de huishoudelijke apparatuursector of de ontwikkeling van geavanceerde medische apparatuur in de gezondheidszorg. Ook kan technologie worden gebruikt om processen efficiënter te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van geautomatiseerde productiemachines in de maakindustrie.

In nonprofitsectoren kan technologieontwikkeling bijvoorbeeld worden ingezet om het werk van de organisatie te ondersteunen. Zo kan een NGO een mobiele applicatie ontwikkelen om de communicatie tussen medewerkers en lokale gemeenschappen te verbeteren of om snellere hulp te bieden in noodsituaties.

Een goed voorbeeld van technologieontwikkeling als ondersteunende activiteit is de ontwikkeling van nieuwe software in de financiële sector. Door de opkomst van nieuwe technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie, is er veel behoefte aan nieuwe software die deze technologieën kan integreren in bestaande financiële processen. Deze ontwikkeling kan leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten, wat uiteindelijk de marge van de organisatie positief kan beïnvloeden.

Inkoop

Inkoop is een belangrijke ondersteunende activiteit in de waardeketen van Porter. Het gaat hierbij om het proces van het selecteren, inkopen en leveren van de grondstoffen, materialen en diensten die nodig zijn om het product of de dienst te kunnen produceren.

Een voorbeeld uit de profitsector is een fabrikant van meubels die hout en stof inkoopt voor de productie van meubels. Het bedrijf heeft de keuze om de grondstoffen lokaal in te kopen of te importeren uit het buitenland. Het bedrijf moet hierbij rekening houden met factoren als prijs, kwaliteit, leveringstijden en duurzaamheid. Een goede inkoopstrategie kan ervoor zorgen dat het bedrijf tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan inkopen, waardoor de marge van het bedrijf kan worden vergroot.

Een voorbeeld uit de nonprofitsector is een ziekenhuis dat medische apparatuur en benodigdheden inkoopt. Een efficiënte inkoopstrategie kan ervoor zorgen dat het ziekenhuis de benodigde apparatuur en benodigdheden op tijd en tegen een gunstige prijs kan inkopen. Dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van de zorg en kan kostenbesparingen opleveren voor het ziekenhuis.

Impact ondersteunende activiteiten op de marge van de organisatie

De ondersteunende activiteiten in de waardeketen van Porter, zoals infrastructuur, human resources management, technologieontwikkeling en inkoop, spelen een belangrijke rol bij het creëren van waarde voor de organisatie. Ze zijn van invloed op de marge van de organisatie, zowel positief als negatief.

Een goed ontwikkelde infrastructuur, zoals een goed georganiseerd informatiesysteem, kan bijvoorbeeld de operationele efficiëntie verhogen en de productiviteit van werknemers verbeteren. Dit kan leiden tot een lagere kostprijs en hogere marges. Aan de andere kant kan een slecht ontwikkelde infrastructuur leiden tot inefficiëntie en hogere kosten, wat resulteert in lagere marges.

Human resources management kan ook van invloed zijn op de marge van de organisatie. Door middel van werving, training en ontwikkeling van werknemers kan de organisatie bijvoorbeeld werknemers aantrekken en behouden met de juiste vaardigheden en competenties om effectief te werken. Dit kan resulteren in hogere productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid, wat leidt tot hogere marges. Als er echter een tekort aan werknemers is, kan dit leiden tot hogere salarissen en kosten voor werving en training, wat de marges kan verlagen.

Technologieontwikkeling kan ook bijdragen aan het verbeteren van de operationele efficiëntie en productiviteit. Het gebruik van geavanceerde technologieën kan bijvoorbeeld leiden tot snellere productie, betere kwaliteit en minder fouten, wat kan leiden tot hogere marges. Maar het gebruik van verouderde technologieën kan leiden tot lagere productiviteit, meer fouten en hogere kosten, waardoor de marges dalen.

Tot slot kan de inkoop van materialen en diensten een belangrijke invloed hebben op de marge van de organisatie. Door effectieve onderhandelingen met leveranciers en het aantrekken van de juiste leveranciers kan de organisatie de kosten van grondstoffen, onderdelen en diensten verminderen. Dit kan leiden tot hogere marges. Als er echter sprake is van een monopoliepositie van de leveranciers of er zijn geen alternatieve leveranciers beschikbaar, kan dit leiden tot hogere kosten en lagere marges.

Zie ook Primaire activiteiten - klik hier