Ziekteverlof in plaats van ziekteverzuim

Volgens arbodienst 365 hebben medewerkers in het eerste kwartaal van dit jaar vaker verzuimd dan in diezelfde periode in 2012. Hoewel de winter streng en lang was, is het opvallend dat medewerkers zich in die periode gemiddeld drie keer ziek meldden. Dit is het moment voor hr om aan te tonen dat met het terugdringen van verzuim kosten te besparen zijn (lees: geld te verdienen is) en om de positie als businesspartner van de lijn te verstevigen.

De cijfers op een rij

Goed verzuimbeleid bespaart kosten, vergroot de productiviteit en draagt dus direct bij aan de winst. Het kan niet anders dan dat leidinggevenden, die ‘strak op target staan’, dit aanspreekt. Voor hr is dit de tijd en de kans om de regie van het voorkomen en terugdringen van het verzuim terug te pakken en samen met de lijnmanagers als businesspartner het verzuim op- en aan te pakken. Maar ook bij verzuim is meten weten en gissen missen.
Het verzuim in Nederland is ook in 2012 met 0,2 procent gedaald tot vier procent. Volgens een onderzoek van Aon (2010) is dat nog steeds één van de hoogste percentages in West Europa. Ook leert ieder onderzoek dat de kosten van ziekteverzuim in Nederland meer dan tien miljard bedragen.

Een aantal cijfers een op een rij:

  • De helft van de werknemers heeft niet verzuimd.
  • Vrouwen verzuimden in 2011 gemiddeld iets meer dan mannen: gemiddeld 4,9 dagen per 100 kalenderdagen in een jaar tegen mannen 3,8 dagen.
  • Er zijn grote verschillen tussen sectoren en beroepsgroepen, zowel in verzuimpercentage, verzuimfrequentie als in verzuimduur. Landbouw en visserij is de sector met het laagste verzuimpercentage (2,5 procent), openbaar bestuur scoort het hoogst (5,3 procent).
  • In het onderwijs zijn er veel verzuimgevallen, maar van korte duur.
  • De duur van het ziekteverzuim neemt fors toe met het stijgen van de leeftijd. Opvallend is echter dat met het stijgen van de leeftijd de gemiddelde meldingsfrequentie niet stijgt.
  • Van alle verzuimers is 58 procent binnen een week weer aan het werk, 87 procent werkt binnen vier weken weer en na zesentwintig weken is 98 procent weer hersteld.
  • In 23 procent van de verzuimgevallen is de oorzaak van het verzuim geheel of gedeeltelijk in het werk gelegen. De belangrijkste verzuimfactoren zijn conflicten, werkdruk of fysiek zwaar werk.
  • De invloed van leefstijl op verzuim is niet zo groot. Roken en overgewicht leveren geen significante verschillen op.
  • Eind 2011 werden er bijna 825.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd.

Bronnen: TNO en Nationale Kompas Volksgezondheid (2012)

Lees het hele artikel op HR-zone.