Overzicht interventies volgens Cozijnsen

Met de onderstaande downloadbutton kan je het overzicht van interventies volgens Cozijnsen gratis downloaden in een Word-format.

Het overzicht is gebaseerd op het volgende overzicht:

Diffusie- en adoptietheorie

Fase veranderingsproces

 • Ontwikkelingsfase
 • Verspreidingsfase
 • Besluitvormingsfase

Veranderingsdoelen

 • Gedragsbeïnvloeding (adoptiegedrag)
 • Organisatieniveau (object van verandering)
 • Individu

Veranderstrategieën

 • Research-development & diffusionmodel
 • Problem solving model
 • Social interaction model

Veranderingsmethoden/ interventiemethoden

 • Brainstorming
 • Demonstratie
 • Persoon tot persoon contact
 • Groepsdiscussie
 • Conferentie
 • Werkgroepen
 • Training
 • Massamedia
 • Survey
 • Feedback

Veranderingssituaties

 • Maakt verschil naar
 • Type organisatie
 • Type innovatie
 • Omgevingstype
 • Individuele kenmerken

Effectiviteit strategieën en methoden

 • Effectiviteits-onderzoek naar adoptiecategorieën en omgevings-combinaties, organisatie-, individu- en innovatie-kenmerken

 

Planned Change

Fase veranderingsproces

 • Aanvaardingsfase (unfreezing – change – freezing)

Veranderingsdoelen

 • Gedragsbeïnvloeding (houding)

Organisatieniveau (object van verandering)

 • Individu
 • Cliëntsysteem

Veranderstrategieën

 • Empirisch-rationele strategie
 • Normatief-reëducatieve strategie
 • Machtsdwangstrategie

Veranderingsmethoden/ interventiemethoden

 • Sensitivity-group
 • Psychotherapie
 • Counselling
 • Conflictconfrontatie
 • Probleemoplossing

Veranderingssituaties

 • Sterk laboratoriumachtige setting
 • Geen concrete organisatiesituaties

Effectiviteit strategieën en methoden

 • Empirisch-rationele strategieën gebaseerd op onderzoek uit innovatiestudies
 • Normatief-reëducatief onderzoek

 

Organizational Development

Fase veranderingsproces

 • Aanvaardingsfase
 • Implementatiefase (diagnose, planning, actie, evaluatie)

Veranderingsdoelen

 • Gedragsbeïnvloeding (leren van eigen ervaring; leren probleem-oplossen; samenwerking; enz.)

Organisatieniveau (object van verandering)

 • Individu
 • Groep
 • Organisatie (accent groep)

Veranderstrategieën

 • Accent op normatief-reëducatieve strategie (one best way-principe)

Veranderingsmethoden/ interventiemethoden

 • Confrontatieontmoeting
 • Interviews en feedback
 • Teambuilding
 • Procesconsultatie
 • Management by objectives
 • Managerial Grid

Veranderingssituaties

 • Sterk op ‘harmoniemodel’ gericht
 • Sterke normatieve oriëntatie

Effectiviteit strategieën en methoden

 • Effectiviteitsonderzoek
 • Laboratoriumtraining

 

Organization Transformation

Fase veranderingsproces

 • Intake en contractfase
 • Diagnosefase
 • Planning- & implementatiefase
 • Evaluatie institutionaliseringsfase

Veranderingsdoelen

 • Gedrag
 • Technologie
 • Structuur
 • Strategie
 • Human resource management

Organisatieniveau (object van verandering)

 • Individu
 • Groep
 • Organisatie (accent totale organisatie)

Veranderstrategieën

 • Gebaseerd op Tichy’s model ‘Strategic Change Management’

Veranderingsmethoden/ interventiemethoden

 • Afhankelijk van niveau in de organisatie
 • Afhankelijk van veranderdoel

Veranderingssituaties

 • Interventiemethoden gebaseerd op:
  • Toestanden en gewenste organisatieschema
  • Bereidheid cliëntsysteem
  • Invloedsniveau opdracht
  • Vaardigheden change agent

Effectiviteit strategieën en methoden

 • Effectiviteit van
 • Stuurmodellen
 • Kwaliteitskringen
 • Totale kwaliteitsmanager
 • Leadership grid