Regels voor het gebruik van het Business Model Canvas

Schrijf niet direct op het Canvas maar gebruik post-its.
Deze regel geldt wanneer je een Business Model Canvas op A0-format gebruikt. Post-its kan je ook weer makkelijk verplaatsen of weghalen.

Blijf niet hangen in bla bla bla, minder praten en vooral doen.
Eerst heel veel data, gegevens en gedachten genereren.
Dan alle input evalueren.
Selecteer de best bruikbare input.
Plak ze op het canvas en ga door. Later kan je er altijd nog even op terugkomen.

Je kan met ieder willekeurig blok beginnen.
Er is geen volgorde en je mag van blok naar blok springen.

Per gegeven of gedachte gebruik je één post-it.
Dus niet meerdere gegevens of gedachten op een post-it.

Voorkom teveel details.
Niet te veel tekst op een post-it. Liever een grafiek, beeld of icoontje met een steekwoord.
En voorkom teveel post-its op het canvas.
Kortom, ontstaan er teveel gegevens, ideeën of gedachten en zien we teveel post-its in een blok: evalueer en reduceer. Zorg dat je zoveel mogelijk de kern raakt.

Wees precies voor ieder blok in het Business Model Canvas. Iedere argeloze lezer moet begrijpen wat er staat.

Voor de startende gebruiker van het Business Model Canvas, hebben we een supportdocument ontwikkelt dat je helpt te begrijpen wat er in de verschillende blokken thuishoort.

Mike Lachappelle bespreekt de regels in vijf minuten.