Overzicht interventies volgens De Caluwé en Vermaak

Het volledige overzicht van interventies volgens het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak kan je als Word-format downloaden.

Het overzicht is gebaseerd op:

Geel

Individu

 • Personal commitment statement
 • Outplacement
 • Protégé-constructies

Groep

 • Confrontatievergaderingen
 • Derde-partijen-strategie
 • Topstructuur

Organisatie

 • Verbeteren kwaliteit van arbeid
 • Strategische allianties
 • CAO-onderhandeling

 

Blauw

Individu

 • Management by objectives
 • Hygiënisch werken
 • Werken met een agenda

Groep

 • Werken in projecten
 • Archiveren
 • Besluitvorming

Organisatie

 • Strategisch management
 • Business Process Redesign
 • Doorlichting, auditing

 

Rood

Individu

 • Loopbaanontwikkeling
 • Werving en selectie
 • Taakverrijking en taakverbreding

Groep

 • Sociale activiteiten
 • Teamrollen
 • Management by speech

Organisatie

 • Belonen in organisatie
 • Mobiliteit en diversiteit
 • Tripple ladder

 

Groen

Individu

 • Coaching
 • Intensieve clinics
 • Feedbackgesprek en spiegelen

Groep

 • Teambuilding
 • Gaming
 • Intervisie

Organisatie

 • Open systems planning
 • Parallelle leerstructuren
 • Kwaliteitscirkels

 

Wit

Individu

 • T-groep
 • Persoonlijke groei
 • Networking

Groep

 • Zelfsturende teams
 • Open-space bijeenkomsten
 • Expliciteren mentale modellen

Organisatie

 • Zoekconferenties
 • Rituelen en mystiek
 • Heilige huisjes afbreken