Taakgerichte competenties

Voorbeelden van taakgerichte competenties als onderdeel van het competentiemodel:

Projectmanagement

Het vermogen om projecten effectief te plannen, beheren en voltooien.

Gedragingen:

 • Stelt duidelijke projectdoelen en mijlpalen vast.
 • Maakt een gedetailleerde projectplanning met toewijzing van taken en deadlines.
 • Bewaakt de voortgang en grijpt in bij vertragingen of problemen.

Analytisch denken

Het vermogen om complexe problemen te ontleden en logische oplossingen te vinden.

Gedragingen:

 • Analyseert gegevens en informatie grondig.
 • Identificeert oorzaken van problemen en formuleert hypotheses.
 • Ontwikkelt strategieën om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren.

Plannings- en organisatievaardigheden

Het vermogen om taken en middelen efficiënt te beheren om doelen te bereiken.

Gedragingen:

 • Stelt prioriteiten en maakt to-do-lijsten.
 • Houdt rekening met deadlines en tijdschema’s.
 • Plant middelen, zoals tijd, geld en personeel, om efficiënt te werken.

Kwaliteitsgerichtheid

Het streven naar nauwkeurigheid en hoogwaardige resultaten in het werk.

Gedragingen:

 • Controleert het eigen werk op fouten en gebreken.
 • Streeft naar continue verbetering van processen en producten.
 • Volgt kwaliteitsnormen en -richtlijnen nauwkeurig.

Technische bekwaamheid

De expertise in specifieke technische vaardigheden en kennis relevant voor de taak of het vakgebied.

Gedragingen:

 • Blijft op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
 • Past technische kennis toe om problemen op te lossen.
 • Leert voortdurend bij om technische bekwaamheid te behouden en uit te breiden.

Rapportage en documentatie

Het vermogen om informatie en resultaten duidelijk en nauwkeurig vast te leggen en te rapporteren.

Gedragingen:

 • Schrijft heldere rapporten, documenten of notities.
 • Houdt nauwkeurige administratieve gegevens bij.
 • Communiceert bevindingen en resultaten effectief aan belanghebbenden.

Problemen oplossen

Het vermogen om snel en effectief problemen te identificeren en op te lossen.

Gedragingen:

 • Diagnosticeert problemen en analyseert mogelijke oorzaken.
 • Ontwikkelt praktische oplossingen om problemen op te lossen.
 • Test oplossingen en past ze aan indien nodig.

Budgetbeheer

Het vermogen om financiële middelen effectief te plannen en te beheren om budgetdoelen te bereiken.

Gedragingen:

 • Stelt budgetten op en houdt zich eraan.
 • Volgt uitgaven en identificeert kostenbesparingen.
 • Rapporteert financiële resultaten en geeft aanbevelingen voor budgetaanpassingen.

Procesoptimalisatie

Het streven naar efficiëntie en effectiviteit door het verbeteren van werkprocessen.

Gedragingen:

 • Identificeert knelpunten en inefficiënties in processen.
 • Stelt verbeteringen voor en voert procesoptimalisaties door.
 • Meet en evalueert de impact van procesverbeteringen.

Documentbeheer

Het beheren en organiseren van documenten, bestanden en informatie voor gemakkelijke toegang en gebruik.

Gedragingen:

 • Houdt documenten en bestanden georganiseerd en gearchiveerd.
 • Zorgt voor versiebeheer en documentatie-integriteit.

Op het model competentiemanagement worden 53 competenties beschreven, naar de beschrijvingen van competenties die horen bij het competentiemodel.

Naar Competentiemodel - klik hierNaar Competentiemanagement - klik hier