Open onderwijs breekt door

 

Bij de start van de Open Education Week presenteren SURF en de special interest group Open Educational Resources (OER) het Trendrapport OER 2013. Eén van de conclusies uit het rapport is dat open online onderwijs wereldwijd aan het doorbreken is, mede dankzij de grote populariteit van MOOC’s (massive open online courses).

Deze doorbraak vindt met name plaats onder zogenaamde self learners: scholieren, professionals en ouderen die kwalitatief hoogstaande kennis willen opdoen zonder een reguliere opleiding te volgen. Vergroten van employability en persoonlijke ontwikkeling zijn daarbij belangrijke motieven.
 

Trendrapport OER 2013

Het trendrapport is samengesteld door experts uit de special interest group OER. Deze experts beschrijven in vijftien artikelen en vijftien intermezzo’s de laatste stand van zaken op het gebied van OER en open online onderwijs. Aan bod komen ondermeer trends in businessmodellen, ecosystemen voor open onderwijs, MOOC’s, learning analytics, cocreatie en social media. Vragen die daarbij aan de orde komen gaan over de certificering van open en online onderwijs, de impact en de didactische waarde van open onderwijs, mobiele apparaten en apps, auteursrechten en overige regelgeving. OER is de hype voorbij, wat blijkt uit de aandacht van organisaties als UNESCO, OECD en de Europese Commissie. En met het omvangrijke Europese ‘Opening up Education’ initiatief hebben nu ook de Europese ministers van onderwijs zich gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van OER.

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijsveld

Steeds meer mensen willen zelf bepalen wat, waar en wanneer ze leren, maar vooral ook hoe ze dat doen. Deze tendens sluit aan bij het altijd en overal ter beschikking hebben van informatie, de drijvende kracht achter mobiele apparaten en het nieuwe, mobiele werken. De populariteit van OER biedt mogelijkheden voor samenwerking van het onderwijsveld met het bedrijfsleven en trainings- en maatschappelijke organisaties. Immers: OER faciliteert ‘een leven lang leren’, maatwerkonderwijs voor kennisintensieve bedrijfstakken en organisaties, multidisciplinair leren en leernetwerken.

Bron: managersonline.nl

Datum: 15-03-2013