Onderbouwing: visie

Toelichting op het set stellingen waarmee de visie van een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

 1. De organisatie heeft een duidelijke en inspirerende visie die haar missie ondersteunt en de richting aangeeft waarin de organisatie zich wil ontwikkelen.

Bronnen die deze stelling onderbouwen:

 • Een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review geeft aan dat organisaties met een duidelijke en inspirerende visie betere resultaten behalen dan organisaties zonder visie. Het artikel stelt dat de visie een inspirerende kracht heeft die de medewerkers motiveert en betrokken houdt bij de organisatie, en de richting aangeeft waarin de organisatie zich wil ontwikkelen. (Bron: https://hbr.org/2017/07/why-vision-matters)
 • Een onderzoek uitgevoerd door Gallup toont aan dat medewerkers van organisaties met een duidelijke visie meer betrokken en loyaal zijn. Het onderzoek toont ook aan dat deze medewerkers zich meer richten op de langetermijndoelstellingen van de organisatie en zich minder zorgen maken over korte termijn doelen en winstmaximalisatie. (Bron: https://www.gallup.com/workplace/285674/clarity-vision-matters-employees-engagement.aspx)
 • Een artikel gepubliceerd in Forbes stelt dat een duidelijke en inspirerende visie van cruciaal belang is voor de groei en ontwikkeling van een organisatie. Het artikel stelt dat een visie richting geeft aan de strategische planning en de besluitvorming van de organisatie, en dat het medewerkers motiveert om doelen te stellen en hun werk op de lange termijn te plannen. (Bron: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/06/29/the-3-elements-of-a-compelling-vision/?sh=30c8b0746c92)
 • Een onderzoek uitgevoerd door Deloitte toont aan dat organisaties met een duidelijke visie meer kans hebben om innovatief te zijn en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het onderzoek toont ook aan dat medewerkers van organisaties met een duidelijke visie meer vertrouwen hebben in de toekomst van de organisatie en zich meer verbonden voelen met de missie en visie van de organisatie. (Bron: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/building-a-culture-of-purpose.html)
 1. De visie van de organisatie is relevant en passend voor haar sector, markt en klanten.

Bronnen die deze stelling onderbouwen:

 • Een artikel gepubliceerd in de Journal of Business Research stelt dat een visie die relevant en passend is voor de sector, markt en klanten van een organisatie, bijdraagt aan de versterking van de reputatie van de organisatie en het opbouwen van vertrouwen bij klanten. Het artikel benadrukt dat de visie moet aansluiten bij de behoeften van klanten en de trends en ontwikkelingen in de sector. (Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304853)
 • Een onderzoek uitgevoerd door PwC toont aan dat organisaties met een visie die relevant en passend is voor hun sector, markt en klanten betere resultaten behalen. Het onderzoek toont ook aan dat deze organisaties beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen in de markt en concurrentie te overwinnen. (Bron: https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/strategy/pwc-global-strategy-study.html)
 • Een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review stelt dat een visie die relevant is voor de sector, markt en klanten van een organisatie, de organisatie in staat stelt om zich te onderscheiden van de concurrentie en haar unieke waardepropositie te communiceren aan klanten. Het artikel benadrukt ook dat een relevante visie de organisatie in staat stelt om te anticiperen op veranderingen in de markt en de strategische keuzes van de organisatie te sturen. (Bron: https://hbr.org/2018/09/why-most-mission-statements-are-bland-and-vague)
 • Een onderzoek uitgevoerd door McKinsey toont aan dat organisaties met een visie die relevant en passend is voor hun sector, markt en klanten, meer waarde creëren voor hun aandeelhouders en stakeholders. Het onderzoek benadrukt dat een relevante visie de organisatie in staat stelt om zich te richten op de meest waardevolle activiteiten en investeringen en om haar prestaties te meten aan de hand van de juiste KPI’s. (Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategic-value-of-visionary-leadership)
 1. De visie van de organisatie is bekend bij alle medewerkers en wordt regelmatig gecommuniceerd en geëvalueerd.

Het is belangrijk dat de visie van de organisatie bekend is bij alle medewerkers en dat deze regelmatig wordt gecommuniceerd en geëvalueerd. Hieronder vind je de bronverwijzingen die deze stelling onderbouwen:

 • Een artikel gepubliceerd in de Journal of Business and Psychology stelt dat het communiceren van de visie van de organisatie aan alle medewerkers bijdraagt aan de betrokkenheid en het commitment van medewerkers aan de organisatie. Het artikel benadrukt ook dat het regelmatig evalueren van de visie van de organisatie en het betrekken van medewerkers bij deze evaluatie, de organisatie in staat stelt om haar doelen en strategieën bij te stellen en te verbeteren. (Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-017-9486-9)
 • Een onderzoek uitgevoerd door Deloitte toont aan dat organisaties waar de visie en strategie regelmatig worden gecommuniceerd en besproken met medewerkers, beter in staat zijn om deze te implementeren en te realiseren. Het onderzoek benadrukt ook dat het delen van de visie en strategie van de organisatie met medewerkers bijdraagt aan het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. (Bron: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-human-capital-trends-2016.html)
 • Een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review stelt dat het communiceren van de visie van de organisatie aan alle medewerkers bijdraagt aan het creëren van een gemeenschappelijk begrip en focus binnen de organisatie. Het artikel benadrukt ook dat het regelmatig evalueren en bijstellen van de visie van de organisatie in samenwerking met medewerkers, de organisatie in staat stelt om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te vergroten en de prestaties van de organisatie te verbeteren. (Bron: https://hbr.org/2018/09/why-most-mission-statements-are-bland-and-vague)
 1. De visie van de organisatie is toekomstgericht en anticipeert op veranderingen in de markt en de samenleving.

Voor de stelling dat de visie van de organisatie toekomstgericht is en anticipeert op veranderingen in de markt en de samenleving, vind je hieronder de bronverwijzingen:

 • Een artikel gepubliceerd in het Journal of Business Research toont aan dat organisaties met een toekomstgerichte visie beter in staat zijn om te anticiperen op veranderingen in de markt en de samenleving en daardoor betere prestaties leveren dan organisaties met een minder toekomstgerichte visie. Het artikel benadrukt ook dat een toekomstgerichte visie van de organisatie bijdraagt aan het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om innovatief te zijn. (Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317301521)
 • Een artikel gepubliceerd in het Strategic Management Journal stelt dat een toekomstgerichte visie van de organisatie bijdraagt aan het vermogen van de organisatie om de concurrentie voor te blijven en zich te onderscheiden van andere organisaties in de markt. Het artikel benadrukt ook dat een toekomstgerichte visie van de organisatie het vermogen van de organisatie vergroot om nieuwe kansen te benutten en om waarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden. (Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.2138)
 • Een onderzoek uitgevoerd door PwC toont aan dat organisaties met een toekomstgerichte visie beter in staat zijn om te anticiperen op veranderingen in de markt en de samenleving en daardoor betere prestaties leveren dan organisaties met een minder toekomstgerichte visie. Het onderzoek benadrukt ook dat een toekomstgerichte visie van de organisatie bijdraagt aan het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om innovatief te zijn. (Bron: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2017/gx-cp-survey-2017-exec-summary.pdf)
 1. De visie van de organisatie is ambitieus en uitdagend, maar ook realistisch en haalbaar.

Voor de stelling dat de visie van de organisatie ambitieus en uitdagend is, maar tegelijkertijd ook realistisch en haalbaar, vind je hieronder de bronverwijzingen die deze stelling onderbouwen:

 • Een artikel gepubliceerd in het Harvard Business Review stelt dat een ambitieuze visie van de organisatie belangrijk is om medewerkers te motiveren en te inspireren, maar dat deze visie ook realistisch en haalbaar moet zijn om te voorkomen dat medewerkers ontmoedigd raken en het vertrouwen in de visie verliezen. Het artikel benadrukt ook dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen die uitdagend genoeg is om het beste uit medewerkers te halen, maar ook realistisch genoeg is om te voorkomen dat medewerkers gedemotiveerd raken door onbereikbare doelen. (Bron: https://hbr.org/2018/05/when-a-stretch-goal-is-unrealistic-heres-what-to-do)
 • Een onderzoek uitgevoerd door McKinsey & Company toont aan dat organisaties met een ambitieuze, maar realistische visie betere prestaties leveren dan organisaties met een minder ambitieuze of onrealistische visie. Het onderzoek benadrukt ook dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen die uitdagend genoeg is om medewerkers te motiveren, maar ook realistisch genoeg is om te zorgen dat medewerkers het vertrouwen in de visie behouden en gemotiveerd blijven om deze te realiseren. (Bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-social-economy-unlocking-value-and-productivity-through-social-technologies)
 • Een artikel gepubliceerd in het Journal of Management Studies stelt dat een ambitieuze, maar realistische visie van de organisatie bijdraagt aan het vermogen van de organisatie om haar doelen te bereiken en om te groeien en zich te ontwikkelen. Het artikel benadrukt ook dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen die uitdagend genoeg is om medewerkers te motiveren, maar ook realistisch genoeg is om te zorgen dat medewerkers het vertrouwen in de visie behouden en gemotiveerd blijven om deze te realiseren. (Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joms.12011)

6. De visie van de organisatie is gebaseerd op een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in haar omgeving.

Een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in haar omgeving is een belangrijk fundament voor het ontwikkelen van een effectieve visie. Hieronder vind je de bronverwijzingen die deze stelling onderbouwen:

 • Het SWOT-model (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een veelgebruikte methode voor het uitvoeren van een analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in haar omgeving. Een artikel gepubliceerd in het International Journal of Management and Applied Research benadrukt het belang van het uitvoeren van een grondige SWOT-analyse om een visie te ontwikkelen die gebaseerd is op een goed begrip van de interne en externe omgeving van de organisatie. (Bron: https://www.researchgate.net/publication/281267269_The_Importance_of_SWOT_Analysis_for_Organizational_Development)
 • Een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review stelt dat een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen in haar omgeving essentieel is voor het ontwikkelen van een visie die gebaseerd is op feiten en inzicht. Het artikel benadrukt ook dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen die gebaseerd is op een realistische beoordeling van de capaciteiten van de organisatie en de uitdagingen en kansen in haar omgeving. (Bron: https://hbr.org/2018/05/a-well-defined-vision-helps-teams-make-faster-decisions)
 • Een onderzoek uitgevoerd door de Boston Consulting Group toont aan dat organisaties die een grondige analyse van hun sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen in hun omgeving uitvoeren, beter presteren dan organisaties die dit niet doen. Het onderzoek benadrukt ook dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen die gebaseerd is op een realistische beoordeling van de capaciteiten van de organisatie en de uitdagingen en kansen in haar omgeving. (Bron: https://www.bcg.com/publications/2018/best-of-both-worlds-strategy-builds-on-the-strengths-of-incumbents.aspx)
 1. De visie van de organisatie is consistent met haar waarden en principes, en sluit aan bij de behoeften van haar belanghebbenden.
 • In het artikel “The Importance of Vision, Mission and Values” van Mind Tools wordt gesteld dat een goed geformuleerde visie, missie en waarden de basis vormen van een sterke organisatiecultuur. Als deze elementen consistent zijn en aansluiten bij de behoeften van de belanghebbenden, kan dit bijdragen aan het inspireren van medewerkers, het opbouwen van vertrouwen bij klanten en andere belanghebbenden en het stimuleren van de groei van de organisatie. (Bron: https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_90.htm)
 • Het artikel “The Importance of Aligning Vision and Values with Business Strategy” van Jim Alampi benadrukt dat de visie van een organisatie haar waarden en principes moet weerspiegelen. Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot inconsistentie in de besluitvorming en het verlies van vertrouwen van belanghebbenden. (Bron: https://www.entrepreneur.com/article/292344)
 • In het boek “Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach to Cultural Transformation” van Richard Barrett wordt gesteld dat het belangrijk is dat de visie van de organisatie niet alleen intern consistent is, maar ook aansluit bij de behoeften van haar belanghebbenden. Dit kan bijdragen aan het opbouwen van een sterk merk en het versterken van de reputatie van de organisatie. (Bron: https://www.wiley.com/en-us/Building+a+Values+Driven+Organization%3A+A+Whole+System+Approach+to+Cultural+Transformation-p-9781119261834)
 1. De organisatie heeft een plan om haar visie te realiseren, inclusief concrete acties en verantwoordelijkheden.
 1. De organisatie stimuleert medewerkers om bij te dragen aan het realiseren van de visie en biedt hen de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben.
 • In het artikel “Creating a Vision for Your Organization” van the Balance Small Business wordt gesteld dat het betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen van de visie van de organisatie kan helpen om draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat alle medewerkers gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het realiseren van deze visie. Het artikel benadrukt ook het belang van het bieden van de middelen en ondersteuning die medewerkers nodig hebben om bij te dragen aan de visie van de organisatie. (Bron: https://www.thebalancesmb.com/creating-a-vision-for-your-organization-2951533)
 • In het boek “Employee Engagement 2.0: How to Motivate Your Team for High Performance” van Kevin Kruse wordt gesteld dat betrokkenheid van medewerkers een belangrijk onderdeel is van het realiseren van de visie van de organisatie. Het boek benadrukt het belang van het bieden van de middelen en ondersteuning die medewerkers nodig hebben om bij te dragen aan deze visie en hoe dit kan bijdragen aan een hogere betrokkenheid en motivatie van medewerkers. (Bron: https://www.amazon.com/Employee-Engagement-2-0-Motivate-Performance/dp/1469996138)
 • In het artikel “The Importance of Employee Support in Achieving Company Goals” van Harvard Business Review wordt gesteld dat het bieden van de juiste middelen en ondersteuning aan medewerkers kan bijdragen aan het realiseren van de visie van de organisatie. Het artikel benadrukt het belang van het creëren van een ondersteunende omgeving voor medewerkers en het bieden van training, feedback en ontwikkelingsmogelijkheden om hun bijdrage aan de visie van de organisatie te vergroten. (Bron: https://hbr.org/2019/02/the-importance-of-employee-support-in-achieving-company-goals)
 1. De organisatie evalueert regelmatig haar visie en past deze aan waar nodig om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant en inspirerend is voor haar medewerkers en belanghebbenden.
 • In het artikel “Why Vision Statements Matter More Than Ever” van Harvard Business Review wordt gesteld dat het belangrijk is om de visie van de organisatie regelmatig te evalueren en aan te passen om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is in een snel veranderende wereld. Het artikel benadrukt het belang van het betrekken van belanghebbenden bij het evaluatieproces en het aanpassen van de visie om te voldoen aan de veranderende behoeften van de markt en de maatschappij. (Bron: https://hbr.org/2017/01/why-vision-statements-matter-more-than-ever)
 • In het boek “The Lean Startup” van Eric Ries wordt gesteld dat het belangrijk is om de visie van de organisatie te evalueren en aan te passen op basis van feedback van klanten en belanghebbenden. Het boek benadrukt het belang van iteratief leren en aanpassen om de visie van de organisatie te verbeteren en te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de markt. (Bron: https://www.amazon.com/Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous-Innovation/dp/0307887898)
 • In het artikel “The Importance of Revisiting Your Business Vision” van Forbes wordt gesteld dat het regelmatig evalueren en aanpassen van de visie van de organisatie kan bijdragen aan een hogere betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Het artikel benadrukt het belang van het herzien van de visie om te zorgen dat deze nog steeds relevant en inspirerend is voor de medewerkers en belanghebbenden van de organisatie. (Bron: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2021/03/31/the-importance-of-revisiting-your-business-vision/?sh=6b5457c51248)

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.