Oorzaken tredmolen in model Knoster – Lippitt

Wanneer een goed plan van aanpak ontbreekt in het model van Knoster-Lippitt krijg je een tredmolen in plaats van koersvastheid.

Het kan voorkomen dat organisaties in een tredmolen terechtkomen, waarbij ze steeds weer dezelfde problemen tegenkomen en geen vooruitgang lijken te boeken. Dit kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals een gebrek aan visie of leiderschap, het ontbreken van duidelijke doelen of onvoldoende betrokkenheid van belanghebbenden.

Om deze tredmolen te doorbreken en koersvastheid te realiseren, is het belangrijk om een plan van aanpak te ontwikkelen dat duidelijke doelen en acties bevat om de gewenste verandering te realiseren. Het is belangrijk dat dit plan van aanpak is gebaseerd op een grondige analyse van de huidige situatie en dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het betrekken van belanghebbenden en het creëren van draagvlak.

Een andere belangrijke factor is het stellen van prioriteiten en het afbakenen van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd. Het is belangrijk om niet te veel tegelijk te willen veranderen, maar in plaats daarvan stap voor stap te werk te gaan en duidelijke mijlpalen te formuleren om de voortgang te meten.

Tot slot is het belangrijk om te investeren in leiderschap en communicatie, zodat er een duidelijke visie en koers is voor de organisatie en belanghebbenden goed worden geïnformeerd en betrokken bij het veranderingsproces. Door het ontwikkelen van een plan van aanpak dat is gebaseerd op deze principes, kan een organisatie zich losmaken uit de tredmolen en koersvastheid realiseren.