Waardeketen van Porter en relatie met andere modellen

Er zijn verschillende modellen die een relatie hebben met het model waardeketen van Porter.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een model dat zich richt op de concurrentie van een bedrijfstak en hoe deze kan worden beïnvloed door vijf krachten: de dreiging van nieuwe toetreders, de dreiging van substituten, de onderhandelingskracht van klanten, de onderhandelingskracht van leveranciers en de interne rivaliteit. Dit model heeft een directe relatie met het model van de waardeketen van Porter, omdat het helpt bij het identificeren van de belangrijkste externe factoren die de waardeketen beïnvloeden en waar bedrijven rekening mee moeten houden bij het ontwikkelen van hun waardeketen.

Resource-Based View (RBV) Model

Het Resource-Based View-model richt zich op de interne capaciteiten van een organisatie en hoe deze kunnen worden gebruikt om concurrentievoordeel te behalen. Het RBV-model gaat ervan uit dat bedrijven zich moeten richten op het ontwikkelen van unieke en waardevolle resources en capaciteiten die moeilijk te imiteren zijn door concurrenten. Dit model heeft een relatie met het model van de waardeketen van Porter, omdat het bedrijven helpt bij het identificeren van de belangrijkste interne resources en capaciteiten die moeten worden ontwikkeld om de waardeketen te optimaliseren.

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een tool die bedrijven helpt bij het ontwerpen van hun bedrijfsmodel. Het model bestaat uit negen bouwstenen die de belangrijkste aspecten van een bedrijfsmodel beschrijven, zoals klantsegmenten, waardeproposities, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, key resources, key activities, key partnerships en kostenstructuur. Dit model heeft een relatie met het model van de waardeketen van Porter, omdat het bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een holistische visie op hun bedrijfsmodel en hoe de verschillende aspecten van het model bijdragen aan de waardeketen.

Blue Ocean Strategy

De Blue Ocean Strategy is een model dat zich richt op het ontdekken van onontgonnen markten en het creëren van nieuwe waardeproposities om concurrentievoordeel te behalen. Het model gaat ervan uit dat bedrijven moeten streven naar het creëren van nieuwe markten in plaats van te concurreren in bestaande markten. Dit model heeft een relatie met het model van de waardeketen van Porter, omdat het bedrijven helpt bij het identificeren van nieuwe waardeproposities en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in de waardeketen om concurrentievoordeel te behalen.

Balanced Scorecard (BSC)

De Balanced Scorecard (BSC) is een model dat zich richt op de prestaties van een bedrijf op vier gebieden: financieel, klant, interne processen en leren en groei. Het model helpt bedrijven om hun strategie te vertalen naar meetbare doelen en acties op verschillende niveaus van de organisatie. De BSC kan worden gebruikt in combinatie met de waardeketen van Porter om de prestaties van een bedrijf te meten en te verbeteren op verschillende gebieden.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een model dat zich richt op de interne sterke en zwakke punten en externe kansen en bedreigingen van een bedrijf. Het model helpt bedrijven om hun strategie te ontwikkelen door te kijken naar hun interne en externe omgeving. De SWOT-analyse kan worden gebruikt in combinatie met de waardeketen van Porter om de interne activiteiten van een bedrijf te analyseren en te identificeren waar sterke en zwakke punten liggen.