DESTEP voorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van een DESTEP-analyse.

Ruwe schets nederland 2020

AT Osborne heeft met behulp van het DESTEP-model een trend outlook voor 2023 gemaakt, met name gericht op de zorgsector, maar ook voor andere sectoren geeft dit veel input.
De korte versie:
Politieke factoren
 • toenemende geopolitieke spanningen
 • toename internationale samenwerking
 • toename van integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken
 • toenemende populatiegerichte aanpak
 • toenemende decentralisatie
 • toename van zelforganisatie burgers

Economische factoren

 • toenemende economische volatiliteit
 • van bezit naar gebruik
 • afname ZZP-ers in de zorg
 • afremmende winst groei in zorgsector
 • toenemend tekort zorgpersoneel
 • toename zorgmijding

Sociale factoren

 • toenemende tweedelingen in de maatschappij
 • toenemende individualisering
 • toenemende mondigheid van de zorggebruiker
 • van welvaart naar welzijn
 • toenemende aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap
 • regionalisering neemt toe

Technologische factoren

 • toename van robotisering
 • toenemend belang van big data
 • verdere digitalisering van de samenleving
 • toenemende inzet van domotica
 • toenemende mogelijkheden van technologie
 • toename van digitalisering van zorgbezoeken

Ecologische factoren

 • toenemende gevolgen van klimaatverandering
 • toenemende aandacht voor biodiversiteit
 • toenemende aandacht voor de energietransitie
 • toenemende aandacht voor klimaatneutraal bouwen
 • toenemende aandacht voor duurzaamheid
 • meer aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving

Demografische factoren

 • toenemende stroom aan vluchtelingen
 • toename van chronische ziekten en multi morbiditeit
 • toenemend aantal mensen kan niet meer meekomen
 • toename van aantal hoogopgeleiden
 • toenemende effecten van vergrijzing
 • toename van eenpersoons-huishoudens

Download het uitgebreide trendrapport