Michael Porter

Michael Porter is een bekende Amerikaanse econoom, hoogleraar en managementdenker. Hij werd geboren op 23 mei 1947 in Ann Arbor, Michigan. Porter staat bekend als een pionier in het veld van strategisch management en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip van concurrentie en bedrijfsstrategieën. Zijn meest bekende werk is “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, dat in 1980 werd gepubliceerd. Dit werk heeft de manier waarop bedrijven hun concurrentievoordeel begrijpen en beheren, fundamenteel veranderd.

Porter behaalde zijn bachelorgraad aan de Princeton University en zijn MBA en Ph.D. aan de Harvard Business School. Na zijn afstuderen werd hij hoogleraar aan de Harvard Business School, waar hij momenteel nog steeds lesgeeft.

Porter heeft verschillende theorieën en modellen ontwikkeld die van invloed zijn geweest op de bedrijfsstrategie en managementpraktijken. Een van de bekendste modellen die hij heeft ontwikkeld is de vijfkrachtenanalyse, die bedrijven helpt om de concurrentie in hun branche te begrijpen en hun concurrentievoordeel te bepalen. Een ander belangrijk model dat hij heeft ontwikkeld, is de waardeketen, die de activiteiten van een bedrijf in verschillende categorieën verdeelt en helpt bij het identificeren van waardecreatie en kostenbesparingen.

Porter heeft talloze publicaties op zijn naam staan, waaronder 18 boeken en meer dan 125 artikelen. Hij heeft talloze onderscheidingen en prijzen ontvangen voor zijn werk, waaronder de prestigieuze McKinsey Award voor het beste artikel in de Harvard Business Review. In 2000 werd hij opgenomen in de Management Hall of Fame en in 2002 werd hij bekroond met de Lifetime Achievement Award van de World Federation of Management.

De impact van Porter op het bedrijfsleven en de managementpraktijken is enorm geweest. Zijn werk heeft bedrijven geholpen om hun concurrentievoordeel beter te begrijpen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Zijn theorieën en modellen hebben talloze managers en ondernemers geïnspireerd en geholpen om succesvol te zijn in hun bedrijfsactiviteiten. Porter blijft een invloedrijk figuur in de zakenwereld en zijn werk blijft relevant voor hedendaagse managementvraagstukken.

Michael Porter heeft verschillende artikelen en boeken geschreven over bedrijfsstrategie, concurrentie, en de rol van bedrijven in de samenleving. Hieronder vind je een overzicht van vijf van zijn belangrijkste artikelen:

  1. “How Competitive Forces Shape Strategy” (Harvard Business Review, 1979) In dit artikel introduceert Porter zijn bekende vijfkrachtenmodel, waarmee hij de factoren beschrijft die de concurrentie binnen een industrie bepalen. Het model is nog steeds een veelgebruikt raamwerk voor strategische analyse en planning.  https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy
  1. “The Five Competitive Forces That Shape Strategy” (Harvard Business Review, 2008) Dit artikel is een herziene versie van het eerder genoemde artikel uit 1979. Porter gaat hier dieper in op de verschillende krachten die de concurrentie binnen een industrie bepalen en hoe bedrijven daarop kunnen reageren.  https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy
  2. “What Is Strategy?” (Harvard Business Review, 1996) In dit artikel legt Porter uit wat hij verstaat onder een effectieve bedrijfsstrategie. Hij benadrukt dat een strategie niet simpelweg een plan of doel is, maar een unieke positionering ten opzichte van concurrenten.  https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy
  3. “Creating Shared Value” (Harvard Business Review, 2011) In dit artikel stelt Porter dat bedrijven niet alleen winst moeten nastreven, maar ook een maatschappelijke rol hebben. Hij introduceert het concept van ‘shared value’, waarbij bedrijven waarde creëren voor zowel henzelf als de samenleving als geheel.  https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
  4. “Clusters and the New Economics of Competition” (Harvard Business Review, 1998) In dit artikel bespreekt Porter het belang van ‘clusters’ – groepen van samenwerkende bedrijven en organisaties in een bepaalde regio – voor economische groei en concurrentievoordeel. Hij stelt dat clusters kunnen bijdragen aan innovatie, specialisatie en samenwerking tussen bedrijven en instellingen.  https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition