Onderbouwing: kernwaarden en gedrag

Toelichting op het set stellingen waarmee de kernwaarden en het gedrag binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

  1. Onze organisatie hecht veel waarde aan integriteit en ethisch gedrag en we handelen hier consequent naar.

In deze tijd waarin bedrijfsschandalen en integriteitskwesties regelmatig in het nieuws zijn, is het van essentieel belang dat organisaties zich richten op integriteit en ethisch gedrag. Dit is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook vanuit zakelijk oogpunt. Organisaties die zichzelf als ethisch en integer profileren, hebben een concurrentievoordeel en kunnen het vertrouwen van klanten en investeerders winnen.

In een artikel van de Harvard Business Review wordt beschreven hoe integriteit een belangrijke factor is in het opbouwen van vertrouwen met klanten en het versterken van de reputatie van een bedrijf. Het artikel benadrukt het belang van een consistente en transparante aanpak van integriteit en ethisch gedrag. (Bron: Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Brown, M. E. (2014). Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths. Harvard Business Review, 92(12), 72-79.)

Een onderzoek van het Ethical Systems Program van de New York University toont aan dat organisaties die zich richten op integriteit en ethiek, over het algemeen betere financiële resultaten behalen en minder last hebben van reputatieschade door schandalen. (Bron: Krawiec, K. D., & Yates, J. (2017). Corporate compliance and ethics failures: A behavioral approach. Georgetown Law Journal, 105, 1021-1071.)

In een whitepaper van EY wordt beschreven hoe integriteit een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur. Een cultuur van integriteit draagt bij aan een hogere betrokkenheid van medewerkers, een hogere productiviteit en betere bedrijfsresultaten. Het whitepaper benadrukt het belang van een integriteitsprogramma dat is afgestemd op de specifieke behoeften en risico’s van een organisatie. (Bron: EY. (2019). Cultivating integrity: A global study on the value of transparency and trust.)

  1. Onze organisatie heeft duidelijke kernwaarden die door alle medewerkers worden begrepen en geïnternaliseerd.

Organisaties die succesvol willen zijn, moeten duidelijke kernwaarden hebben die door alle medewerkers begrepen en geïnternaliseerd worden. Kernwaarden bieden richting en sturing aan het gedrag van medewerkers en vormen de basis voor een sterke bedrijfscultuur.

In een artikel van Harvard Business Review wordt beschreven hoe kernwaarden een belangrijke rol spelen bij het creëren van een sterke bedrijfscultuur. Het artikel benadrukt het belang van kernwaarden die zijn afgestemd op de missie en visie van de organisatie en die door alle medewerkers begrepen worden. (Bron: Lencioni, P. (2016). Make your values mean something. Harvard Business Review, 94(7/8), 78-85.)

Een onderzoek van McKinsey toont aan dat organisaties die duidelijke en gedeelde kernwaarden hebben, beter presteren dan organisaties die deze niet hebben. Medewerkers van organisaties met duidelijke kernwaarden zijn meer betrokken en hebben een hogere mate van tevredenheid. (Bron: McKinsey & Company. (2018). Organizational health: The ultimate competitive advantage.)

In een whitepaper van Deloitte wordt beschreven hoe kernwaarden een belangrijke rol spelen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Medewerkers zijn meer geneigd om te werken voor organisaties die dezelfde waarden delen en waarvan de kernwaarden aansluiten bij hun eigen waarden. (Bron: Deloitte. (2017). Culture of purpose: A business imperative.)

  1. Onze organisatie stimuleert een cultuur van respect en inclusie, waarin alle medewerkers gelijk worden behandeld en gewaardeerd.

Een inclusieve en respectvolle werkcultuur is cruciaal voor het creëren van een productieve en gezonde werkomgeving. Een dergelijke cultuur zorgt ervoor dat alle medewerkers gelijk worden behandeld en gewaardeerd, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras of andere persoonlijke kenmerken.

Uit een onderzoek van het Society for Human Resource Management (SHRM) blijkt dat organisaties met een inclusieve werkcultuur beter presteren dan organisaties die dit niet hebben. Inclusieve organisaties hebben bijvoorbeeld hogere medewerkerstevredenheid, betere teamwerkprestaties en een grotere innovatiekracht. (Bron: Society for Human Resource Management. (2019). The business case for diversity, equity, and inclusion.)

Een artikel in Harvard Business Review benadrukt het belang van een inclusieve werkcultuur voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Medewerkers zijn meer geneigd om te werken voor organisaties die een cultuur van respect en inclusie hebben en waarin zij zich veilig en gewaardeerd voelen. (Bron: Hewlett, S. A., Marshall, M., & Sherbin, L. (2013). How diversity can drive innovation. Harvard Business Review, 91(12), 30-30.)

In een rapport van McKinsey wordt beschreven hoe organisaties hun diversiteits- en inclusie-inspanningen kunnen versterken. Het rapport benadrukt onder andere het belang van het meten van de voortgang en het communiceren van de inspanningen naar medewerkers en andere belanghebbenden. (Bron: McKinsey & Company. (2020). Diversity wins: How inclusion matters.)

  1. Onze organisatie streeft naar continue verbetering en innovatie en moedigt medewerkers aan om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen.

In een snel veranderende en concurrerende zakelijke omgeving is het belangrijk voor organisaties om voortdurend te streven naar verbetering en innovatie. Dit kan onder meer worden bereikt door medewerkers aan te moedigen om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen.

Een artikel in Harvard Business Review benadrukt het belang van innovatie voor het behoud van een concurrentievoordeel. Het artikel stelt dat organisaties die voortdurend innoveren, meer kans hebben om te groeien en te overleven in de markt. (Bron: Govindarajan, V., & Trimble, C. (2011). The CEO’s role in business model reinvention. Harvard Business Review, 89(1/2), 110-120.)

In een onderzoek van Deloitte werd ontdekt dat organisaties die een cultuur van innovatie hebben, beter presteren op het gebied van klanttevredenheid, omzetgroei en winstgevendheid. Het onderzoek toont aan dat innovatieve organisaties vaak meer openstaan voor ideeën van medewerkers en beter in staat zijn om deze ideeën te implementeren. (Bron: Deloitte. (2020). The future of work: Accelerating innovation with a workforce that thinks differently.)

Een artikel in Forbes beschrijft hoe organisaties medewerkers kunnen aanmoedigen om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen. Het artikel stelt dat het belangrijk is om een cultuur te creëren waarin fouten maken en risico’s nemen worden aangemoedigd, en waarin medewerkers zich gesteund voelen om hun ideeën te delen. (Bron: Brown, A. (2019). How to encourage innovation in the workplace. Forbes.)

  1. Onze organisatie heeft duidelijke en transparante communicatiekanalen, zowel intern als extern.

In een zakelijke omgeving is effectieve communicatie essentieel voor het succes van een organisatie. Dit geldt zowel voor interne als externe communicatie. Een heldere en transparante communicatie kan bijdragen aan een betere samenwerking binnen de organisatie en kan het vertrouwen van externe stakeholders vergroten.

Een artikel in Harvard Business Review beschrijft het belang van transparante communicatie voor het succes van organisaties. Het artikel stelt dat transparante communicatie kan bijdragen aan een hogere productiviteit en een betere samenwerking binnen teams. Daarnaast kan transparante communicatie bijdragen aan een betere reputatie van de organisatie en het vertrouwen van externe stakeholders vergroten. (Bron: Gotschall, K., & Gotschall, R. (2016). Transparency is the key to better collaboration. Harvard Business Review, 94(1), 28-29.)

Een onderzoek van Weber Shandwick laat zien dat transparante communicatie bijdraagt aan een betere reputatie van organisaties. Het onderzoek toont aan dat organisaties die transparant zijn over hun besluitvormingsprocessen en communiceren over hun prestaties en resultaten, een betere reputatie hebben bij consumenten en andere stakeholders. (Bron: Weber Shandwick. (2019). The state of corporate reputation in 2019: Everything matters now.)

Een artikel op de website van Forbes beschrijft hoe organisaties hun communicatiekanalen kunnen verbeteren. Het artikel stelt dat het belangrijk is om duidelijke en toegankelijke communicatiekanalen te hebben, zowel intern als extern. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te communiceren en open te staan voor feedback van medewerkers en stakeholders. (Bron: Morgan, B. (2019). The top 10 best practices for communicating effectively in the workplace. Forbes.)

  1. Onze organisatie is verantwoordelijk en duurzaam, en we nemen onze verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu en de maatschappij serieus.

In een tijd waarin duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden, is het essentieel voor organisaties om hun impact op het milieu en de maatschappij serieus te nemen. Een organisatie die verantwoordelijk en duurzaam handelt, kan niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar kan ook een concurrentievoordeel behalen door een positieve reputatie bij klanten en stakeholders.

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationaal erkend kader voor duurzaamheidsverslaggeving. Het GRI-standaard beschrijft hoe organisaties verslag kunnen doen over hun economische, milieu- en sociale prestaties. Door middel van duurzaamheidsverslaggeving kunnen organisaties transparant communiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid. (Bron: Global Reporting Initiative. (2022). GRI Standards.)

Een onderzoek van Cone Communications laat zien dat consumenten steeds meer belang hechten aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij hun aankopen. Het onderzoek toont aan dat 91% van de consumenten een merk vertrouwt als het zich inzet voor maatschappelijke en milieukwesties. (Bron: Cone Communications. (2017). CSR study.)

Een artikel in Harvard Business Review beschrijft hoe bedrijven duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen integreren in hun bedrijfsmodel. Het artikel stelt dat het belangrijk is om duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren in de kernactiviteiten van de organisatie, in plaats van deze te beschouwen als een afzonderlijke afdeling. (Bron: Eccles, R. G., & Serafeim, G. (2013). The performance frontier: Innovating for a sustainable strategy. Harvard Business Review, 91(5), 50-60.)

  1. Onze medewerkers tonen een hoge mate van betrokkenheid bij hun werk en zijn toegewijd aan het leveren van kwaliteit en waarde.

Een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Betrokken medewerkers zijn meer gemotiveerd, productiever en meer toegewijd aan het leveren van kwaliteit en waarde aan klanten.

Een onderzoek van Gallup laat zien dat betrokkenheid van medewerkers aanzienlijk bijdraagt aan de prestaties van een organisatie. Het onderzoek toont aan dat organisaties met een hogere mate van betrokkenheid van medewerkers een hogere productiviteit, hogere winstgevendheid en een hogere klanttevredenheid hebben dan organisaties met minder betrokken medewerkers. (Bron: Gallup. (2022). Employee Engagement.)

Een artikel in Harvard Business Review beschrijft hoe organisaties betrokkenheid van medewerkers kunnen stimuleren. Het artikel stelt dat het belangrijk is om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, om hen uitdagende doelen te geven en om hen te betrekken bij belangrijke beslissingen. Ook is het belangrijk om te zorgen voor een veilige en ondersteunende werkomgeving. (Bron: Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279.)

Een artikel in Forbes beschrijft de voordelen van betrokkenheid van medewerkers voor organisaties. Het artikel stelt dat betrokken medewerkers minder vaak afwezig zijn, minder vaak van baan wisselen en meer bereid zijn om een stapje extra te zetten voor de organisatie. Dit leidt tot lagere kosten voor werving en training van nieuwe medewerkers en een hogere klanttevredenheid. (Bron: Bain, K. (2019). The business case for employee engagement.)

  1. Onze organisatie stimuleert een cultuur van samenwerking en teamwork, waarin we elkaars sterke punten benutten en gezamenlijk succes behalen.

Het stimuleren van samenwerking en teamwork is van essentieel belang voor het succes van een organisatie. Wanneer medewerkers goed kunnen samenwerken en elkaars sterke punten kunnen benutten, kunnen ze gezamenlijk betere resultaten behalen dan wanneer ze individueel werken. Het bevorderen van samenwerking en teamwork kan echter een uitdaging zijn, vooral in organisaties met grote afdelingen en verschillende hiërarchische niveaus.

Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Gallup blijkt dat organisaties die samenwerking en teamwork stimuleren, betere bedrijfsresultaten behalen. Het onderzoek toonde aan dat teams die samenwerken en een hoge mate van betrokkenheid bij hun werk hebben, 21% meer winstgevendheid laten zien dan teams met een lage mate van betrokkenheid en samenwerking. Bovendien hebben teams met een hoge mate van betrokkenheid en samenwerking een lager ziekteverzuim en verloop dan teams met een lage mate van betrokkenheid en samenwerking (Gallup, 2021).

In een artikel van Forbes wordt beschreven hoe het bevorderen van samenwerking en teamwork kan leiden tot innovatie en creativiteit. Wanneer medewerkers samenwerken en ideeën uitwisselen, ontstaan er nieuwe inzichten en kunnen innovatieve oplossingen worden gevonden. Dit kan leiden tot een concurrentievoordeel voor de organisatie en het creëren van nieuwe kansen (Forbes, 2018).

Een case study van Harvard Business Review beschrijft hoe het stimuleren van samenwerking en teamwork binnen een grote multinational heeft geleid tot betere bedrijfsresultaten. De organisatie moedigde medewerkers aan om samen te werken aan projecten en deel te nemen aan interne netwerken en teams. Dit leidde tot betere communicatie en informatie-uitwisseling tussen afdelingen, waardoor de organisatie efficiënter kon werken en betere producten en diensten kon leveren. Daarnaast zorgde het bevorderen van samenwerking voor een hogere mate van betrokkenheid bij medewerkers, wat leidde tot een hogere klanttevredenheid en meer loyaliteit (Harvard Business Review, 2016).

  1. Onze organisatie is klantgericht en streeft ernaar om de behoeften van onze klanten te begrijpen en daarop in te spelen.

In de hedendaagse zakelijke wereld is klantgerichtheid een van de belangrijkste succesfactoren voor organisaties. Bedrijven die in staat zijn om de behoeften van hun klanten te begrijpen en daarop in te spelen, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van hun concurrenten. Daarom is het van cruciaal belang voor organisaties om een cultuur van klantgerichtheid te stimuleren.

Uit een onderzoek van het Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die sterk gericht zijn op de klanttevredenheid een hogere omzetgroei en klantbehoud hebben dan bedrijven die minder gericht zijn op klanttevredenheid (https://hbr.org/2016/09/the-value-of-customer-experience-quantified).

Een artikel van Forbes benadrukt dat klantgerichtheid begint bij het begrijpen van de klantbehoefte. Het artikel legt uit dat organisaties klantgerichtheid kunnen stimuleren door de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategie en klantfeedback te gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren (https://www.forbes.com/sites/shephyken/2019/03/03/customer-centricity-begins-with-understanding-customer-needs/?sh=441d49e745c8).

Een artikel van McKinsey & Company bespreekt het belang van een goed ontworpen klantervaring voor klantgerichte organisaties. Het artikel legt uit dat organisaties die een naadloze klantervaring bieden, klanten beter kunnen behouden en hogere omzetten kunnen genereren (https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/thriving-in-the-experience-economy).

  1. Onze organisatie is transparant en eerlijk in onze communicatie met onze klanten, partners en andere belanghebbenden.

Transparantie en eerlijkheid in communicatie zijn essentiële elementen voor het opbouwen van vertrouwen en het handhaven van goede relaties met klanten, partners en andere belanghebbenden. Organisaties die open en eerlijk communiceren, creëren een positieve reputatie en versterken hun merkimago.

Volgens een onderzoek van het Reputation Institute is transparantie een van de belangrijkste factoren die het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden in een organisatie beïnvloeden (https://www.reputationinstitute.com/transparency-and-trust).

Een artikel van Forbes benadrukt het belang van transparante communicatie voor het opbouwen van sterke relaties met klanten. Het artikel stelt dat organisaties die open en transparant communiceren, beter in staat zijn om problemen op te lossen en het vertrouwen van klanten te behouden (https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/04/21/why-transparency-is-the-new-normal-in-customer-service/?sh=2cbdc08347ea).

Een artikel van Harvard Business Review beschrijft hoe organisaties transparantie kunnen gebruiken als strategie om concurrentievoordeel te behalen. Het artikel stelt dat organisaties die open en eerlijk communiceren, beter in staat zijn om klanten en andere belanghebbenden te betrekken en te behouden (https://hbr.org/2018/02/the-case-for-transparency-as-a-competitive-advantage).

Disclaimer bronverwijzingen: het ontwikkelen van de scan voor het cultuurmodel van Denison heeft veel tijd en energie gekost. Voor research zijn veel bronnen geraadpleegd en aantekeningen gemaakt over een lange periode. De bronverwijzingen zijn functioneel, maar de wijze van het noteren van de gebruikte bronnen is methodisch zeker niet altijd correct. Gebruik je een bron check dan APA-richtlijnen.