Ziekteverzuim is de schuld van P&O!

In de meeste organisaties staan onderwerpen als ziekteverzuim, mobiliteit, management-development, medewerkerstevredenheid, cultuurverandering en meer van dit werk op de agenda van het management. Er wordt veel over gepraat in managementteams, op heidagen en op medewerkersbijeenkomsten. Daar wordt aangegeven welk belang aan deze onderwerpen wordt gehecht. En iedere keer weer is het verbazingwekkend hoe op de agenda van datzelfde managementteam het hoofd P&O als verantwoordelijke actienemer staat genoemd. Het kan dus niet anders zijn dan dat P&O aan de wieg staat van alle personeelsproblemen. Laat ik ziekteverzuim als voorbeeld nemen. Als het verzuimpercentage op een prominente plaats op de agenda van het MT verschijnt, is dat meestal omdat het te hoog is of een stijgende trend vertoont. Dan wordt eerst gekeken naar de onderliggende opbouw, waarvoor P&O vanzelfsprekend de benodigde onderbouwende gegevens heeft. Kortdurend verzuim, mensen die langer dan 6 weken ziek zijn, verdeling over afdelingen, leeftijdsgroepen, etc. Als het goed is wordt ook gekeken naar factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het verzuim als aanstaande of zojuist uitgevoerde reorganisaties, griepgolven, sociale omstandigheden of wedstrijden van het Nederlands elftal.
Het hele artikel kan je lezen op expeditieduurzaam.nl.