Distributiebesturing webshops: van push naar pull
Webwinkels beconcurreren elkaar steeds meer: wie is de snelste en het goedkoopst? Dit terwijl dat voor de meeste klanten niet het belangrijkste is. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Distributiebesturing webshops: van push naar pull’ uitgevoerd door het team van DeliveryMatch.
Middels een pullproces stuurt de consument als het ware het logistieke proces. De kans dat het pakketje bezorgd kan worden, dus dat er iemand is om het pakket in ontvangst te nemen wordt op deze manier 95%, wat een gemiddelde besparing oplevert van € 0,21 per order. Daarnaast kan nog eens € 0,57 per order worden bespaard door het verminderen van de magazijnkosten. Deze besparing zit vooral in toeslagkosten die worden bespaard door orders gelijkmatiger te verspreiden. Daarbij blijkt dat een pullproces voor gemiddeld 4,45% meer omzet zorgt, zowel door nieuwe als terugkerende klanten.

Lees het hele artikel en download de pdf.