Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Strategisch management

Strategie als rationeel proces

Strategie als rationeel proces

  Strategievorming kent twee stromingen waarbij strategievorming enerzijds wordt gezien als een rationeel proces en anderzijds als een intuïtief proces. Strategievorming als rationeel proces gaat uit van, liefst cijfermatige, interne en vooral externe analyses, trekken van conclusies, formuleren van strategische opties, nemen van strategische beslissingen en de uiteindelijke keuze vertalen

Lees meer

Strategie

Strategie

De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen. Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen. In

Lees meer

Scenariostudie model BMC

Scenariostudie model BMC

  De toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom maken we soms gebruik van scenario’s: toekomstbeelden. Dit zijn extrapolaties, doorredeneringen of interpretaties van bestaande, realistische, normatieve of zelf fictieve ontwikkelingen. Ze geven een beeld van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Scenario’s zijn omgeven door een grote mate van onzekerheid.

Lees meer

Resource based view of the firm

Resource based view of the firm

  View more documents from GertJanSchop. Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink. Powerpointpresentatie: resource based view of the firm   Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

Productportfoliomanagement

Productportfoliomanagement

    Structureer en vernieuw uw productportfolio in 4 stappen. 1. Creëer een portfolio framework 2. Toets het portfolio framework 3. Definieer het productportfolio 4. Maak keuzes en stel een actieplan op Normale gang van zaken Iedereen weet dat het creëren en beheren van een sterk productportfolio essentieel is voor

Lees meer

People planet profit

People planet profit

    MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en van de bedrijfsstrategie. Het is de manier waarop een bedrijf haar product maakt of dienst verleent. Het is het zoeken naar een balans tussen drie verschillende resultaten: economisch, sociaal en ecologisch. Triple P: People, Planet en

Lees meer

Missie

Missie

    Misschien is het wat aan de haren erbij gesleept, maar we kunnen verschil maken tussen een missie en mission statement. Een mission statement is een beschrijving wie wij willen zijn en waarom. Dat kan zomaar leiden tot 2, 3 A4-tjes tekst. De plus: iedereen die het leest, kan

Lees meer

MABA-analyse

MABA-analyse

    De MABA-analyse is een model om de aantrekkelijkheid van product-markt combinaties (PMC’s) in kaart te brengen. Aantrekkelijke PMC’s verdienen ondersteuning in de vorm van investeringen, onaantrekkelijke PMC’s dienen afgebouwd te worden. In een MABA-analyse (ook bekend als de portfoliomatrix van General Electric) worden product-markt combinaties beoordeeld op enerzijds

Lees meer

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

      Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten, Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten. Zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord, Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met

Lees meer

Vijfkrachtenmodel van Porter

Vijfkrachtenmodel van Porter

  Michael Porter ontwikkelde het vijfkrachtenmodel, een veelgebruikt model voor de externe analyse, waarbij hij na onderzoek tot de conclusie komt dat er vijf krachten bestaan die de rentabiliteit/opbrengstmogelijkheid van een onderneming bepalen. Deze vijf krachten zijn: 1. De macht van leveranciers, 2. De macht van afnemers, 3. De mate

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.