googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Leiderschap en management

Managementoriëntatie

Managementoriëntatie

      You can’t have them all! Evenals bij kiezen voor een specifieke waardediscipline zal de manager of het management moeten kiezen voor een specifieke oriëntatie. Deze oriëntatie is afhankelijk van datgene wat de organisatie voor staat: efficiency, effectiviteit, creativiteit of flexibiliteit. Efficiency vergt een oriëntatie op beheersing en

Lees meer

Leiderschapsrollen

Leiderschapsrollen

      De vier rollen van de leider Een leider of ondernemer zet ‘dromen’ om in ‘doen’. Dat is het hoofdproces. Hij (of zij) krijgt dit voor elkaar door ook te ‘delen’ en te ‘denken’, als aanvullende competenties. Zo kunnen er vier rollen onderscheiden worden, de leider of ondernemer

Lees meer

Leiderschapsdiagram

Leiderschapsdiagram

    Het diagram is ontwikkeld door Robert Blake en Jane Mouton. Het uitgangspunt van het model is dat leiderschap niet eendimensionaal bekeken kan worden. Volgens Blake en Mouton zijn er bij het leiderschap twee elementen belangrijk voor het bereiken van goede resultaten. Het gaat hierbij om de productie- of

Lees meer

Kernwaardenmix

Kernwaardenmix

    Kernwaardenmix from GertJanSchop Een van de uitgangspunten bij een goede strategie zijn de kernwaarden. Kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een onderneming. Het uiteindelijke aantal kernwaarden bedraagt idealiter ergens tussen de drie en zes. Meer kunnen mensen vaak niet onthouden, minder

Lees meer

Interventiemodel op basis van belangen

Interventiemodel op basis van belangen

Hecht de veranderaar alleen belang aan zijn eigen ideeën? Of spelen de ideeën van de andere betrokkenen ook een rol? Afhankelijk van de keuze die men hierin maakt zijn verschillende interventies mogelijk. Bedenk dat er geen ‘beste’ stijl is, maar wel vaak een meest effectieve in de betreffende situatie. Wegbewegen:

Lees meer

Interacting spheres model

Interacting spheres model

  Vermaak gaat nader in op een weerstandmodel met het zogenaamde oerconflict tussen managers en medewerkers. In veel organisaties zijn er strijdige oriëntaties: managers proberen (verandering) te sturen, te beheersen en medewerkers te laten doen wat zij willen. Aan de andere kant willen medewerkers sturing en beheersing vermijden, zeker als

Lees meer

Ik-wij-het-model van Ofman

Ik-wij-het-model van Ofman

    In de het-wereld gaat het om systemen, over objectiviteit, het streven naar de waarheid, over handboeken, manuals en certificering. In de wij-wereld gaat het om hoe we met elkaar om gaan, over juistheid, samenwerking, cultuur, sfeer, waarden, over verbinding aangaan, interactiviteit. In de ik-wereld kijk je wat er

Lees meer

GROW-coachingmodel

GROW-coachingmodel

      GROW is een afkorting van: Goal Maak het doel van het coaching gesprek duidelijk. Is het wel een coachinggesprek? Wil de medewerker gecoacht worden of alleen instructies ontvangen? Reality Maak de huidige situatie duidelijk voor beide partijen. Wat is nu het probleem? Options Onderzoek de oplossingsmogelijkheden. Stel

Lees meer

Begeleidingsstijlen

Begeleidingsstijlen

      Analoog aan de leerstijlen van Kolb, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken. De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat ‘leren’ is en haar stijl om het leren

Lees meer

Aandachtsparabool management

Aandachtsparabool management

    De ervaring leert dat twee aspecten binnen een organisatie voldoende aandacht krijgen: strategievorming en monitoring van de resultaten. Ten aanzien van het laatste dient te worden opgemerkt dat doorlooptijden vaak te lang zijn en de focus ligt op financieel. Andere resultaten krijgen meestal minder aandacht. Stiefkind is meestal

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.