Samenwerken in een team


Samenwerken kun je vergelijken met een balsport die door een groep gespeeld wordt. Net als bij voetbal of volleybal, willen de teamleden iets ‘winnen’, ze willen iets bereiken. De bal die we hiervoor hebben ontwikkeld, hebben we het MET-model genoemd: Model voor Effectief Teamfunctioneren.

De basis voor goed teamfunctioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken?

Een andere basis is een inspirerend leiderschap en goede onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt met elkaar werken en samen praten over allerlei aspecten die met de samenwerking samenhangen, effectiever en plezieriger.

Er is sprake van effectief samenwerken als:

  • gestelde doelen worden gehaald;
  • taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld;
  • open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken;
  • gewerkt wordt met duidelijke werkafspraken en protocollen, als resultante van duidelijk en efficiënt overleg en besluitvorming;
  • individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking.
Meer over teammanagement? - klik hier