Posts Tagged artikel_teameff

Meer effectiviteit door het OR-team

Meer effectiviteit door het OR-team

Dit artikel benadrukt het belang van effectieve teambuilding binnen een ondernemingsraad. Het Teameffectiviteitsmodel, ontwikkeld door organisatie-adviseurs Kamminga en Schouten, wordt aangehaald als een nuttig instrument om teamverbeteringen aan te brengen. Het model richt zich op hoofdzaken zoals missie, doelen, rollen en taken, werkafspraken, procedures en persoonlijke verhoudingen. Door deze aspecten

Lees meer

Samenwerken in een team

Samenwerken in een team

Samenwerken kun je vergelijken met een balsport die door een groep gespeeld wordt. Net als bij voetbal of volleybal, willen de teamleden iets ‘winnen’, ze willen iets bereiken. De bal die we hiervoor hebben ontwikkeld, hebben we het MET-model genoemd: Model voor Effectief Teamfunctioneren. De basis voor goed teamfunctioneren wordt

Lees meer

Teamleren

Teamleren

  Auteur: Thijs Homan Het behoeft geen betoog dat het effectief functioneren en leren van teams een levensvoorwaarde is voor organisaties. Goed functionerende teams hebben een lerend en probleemoplossend vermogen dat groter is dan de som van de individuele lerende en probleemoplossende vermogens, zo is de redenering. Daarmee kunnen teams

Lees meer