Teamrol: bedrijfsman

Rol

  • het omzetten van plannen en strategieën in praktische, werkbare procedures.
  • het systematisch en efficiënt uitvoeren van wat afgesproken is

Sterke punten

  • zelfbeheersing en zelfdiscipline
  • realisme
  • praktisch, gezond verstand

Acceptabele zwakke punten

  • gebrek aan flexibiliteit
  • weinig open voor speculatieve ideeën, waarvan niet direct duidelijk is wat voor waarde ze hebben

Kenmerken: stabiel en beheerst.

De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator.
Hij zorgt ervoor de beslissingen en strategieën in concrete werkzaamheden worden omgezet. Het gaat hem om dingen die uitgevoerd kunnen worden, zijn belangrijkste bijdrage bestaat uit het ombouwen van de plannen van het team tot duidelijke taken.

Net als de Voorzitter beschikt hij over een sterk karakter en heeft hij een gedisciplineerde aanpak. Hij valt op door zijn oprechtheid, zijn integriteit, het vertrouwen in zijn collega’s, hij raakt niet snel ontmoedigd, maar kan wel van zijn stuk gebracht worden door een plotselinge wijziging in de plannen. Hij heeft stevige structuren nodig en werkt daar dan ook voortdurend aan. Leg hem een besluit voor en hij zorgt voor een perfect schema om het uit te werken, geef hem een groep mensen en een gestelde taak en hij legt een produktieplan ter tafel. Zijn werkwijze is effectief, systematisch en geordend, hij is soms wat weinig flexibel en staat niet erg open voor speculatieve ideeën waarvan niet direct duidelijk is hoe ze uitgevoerd zouden kunnen worden. Maar tegelijkertijd is hij best bereid om zijn schema’s aan te passen zodat ze beter aansluiten op de bestaande plannen.

De Bedrijfsman vecht soms heel fel voor zijn positie in het team, wat schadelijk kan worden als dat leidt tot negatieve, afbrekende kritiek op suggesties van andere leden. Niettemin is hij degene die het dichtst bij het punt staat waarop het team in balans is. Als bijv. iemand niet meer precies weet wat er nu eigenlijk is besloten en wat iedereen nu moet gaan doen, zal hij naar de Bedrijfsman stappen om het aan de weet te komen.