Teamrol: vormer

Rol

  • het geven van een vorm, een richting aan de inspanningen van het team, waarbij hij voornamelijk tracht om doelstellingen duidelijk te maken en prioriteiten aan te geven
  • hij zoekt patronen in de discussies en tracht daar vorm aan te geven evenals aan de resultaten van de groepsactiviteiten

Sterke punten

  • gedrevenheid
  • overtuigd van eigen kunnen

Acceptabele zwakke punten

  • onverdraagzaamheid m.b.t. vage ideeën en mensen

Kenmerken: onrustig, dominant, extrovert.

In de wetenschappelijke ploeg van dr. Belbin is wel eens de suggestie geopperd dat een team zowel een ‘sociale’ leider – het permanente hoofd – als een afzonderlijke ‘projectleider’ nodig zou hebben. Die projectleider zou dan belast moeten zijn met de supervisie van een speciale taak of project. Als zij gelijk hebben is de Vormer de projectleider en de Voorzitter de sociale leider. In die gevallen dat een team geen Voorzitter heeft of als de Voorzitter niet echt de leider is, zal de Vormer waarschijnlijk de werkelijke leider van de groep zijn.

De Vormer loopt op een nerveuze manier over van energie. Hij is vlot, hartelijk, impulsief en ongeduldig, soms scherp en snel gefrustreerd. Hij is blij met elke uitdaging. Hij maakt snel ruzie, maar vergeet het incident weer even snel en koestert geen wrok tegen de mensen met wie hij overhoop heeft gelegen. Van alle mensen in het team wordt hij het meest geplaagd door paranoia; hij is er erg gevoelig voor als iemand zich kleinerend over hem uitlaat omdat hij dan denkt dat er een samenzwering aan de gang is waarvan hij het slachtoffer is.

De belangrijkste functie van de Vormer is het geven van een vorm, een richting aan de inspanningen van het team en hij heeft daarin vaak een grotere bijdrage dan de Voorzitter. Hij zoekt naar bepaalde patronen in discussies, probeert idee, doelen en praktische overwegingen tot een handzaam geheel samen te brengen waar hij vervolgens direct aan wil laten werken. De Vormer heeft weinig zelfvertrouwen, hij wordt voortdurend geplaagd door twijfel aan eigen kunnen en kan alleen door bereikte resultaten gerustgesteld worden.

Hij is voortdurend bezig met de dingen die hij wil bereiken; vaak zijn dat de doelstellingen van de groep, maar toch ziet hij het team veel meer dan de Voorzitter als een verlengstuk van zijn eigen ego. Actie wil hij – en wel meteen.

Hij is streberig, staat geen vage, niet-rechtstreekse denkwijzen toe. Mensen die niet in het team zitten, zullen geneigd zijn hem te beschrijven als arrogant en irriterend. Zelfs de leden van het team dreigen van tijd tot tijd door hem platgewalst te worden en hij kan voor bijzonder ongemakkelijke situaties zorgen. Maar bovenal is hij toch de man die ervoor zorgt dat de dingen gebeuren.