Teamrol: groepswerker

Rol

  • het aanmoedigen van de teamleden wat betreft hun sterke punten (door bijv. door te borduren op hun suggesties) en het ondersteunen van leden wat betreft hun tekortkomingen
  • het verbeteren van communicatie onderling
  • in het algemeen het koesteren en bevorderen van de teamgeest

Sterke punten

  • gedienstigheid en hulpvaardigheid
  • flexibiliteit
  • populariteit
  • het vermogen goed te kunnen luisteren

Acceptabele zwakke punten

  • gebrek aan besluitvaardigheid en hardheid
  • afkeer van wrijving en onderlinge wedijver

Kenmerken: stabiel, extrovert, weinig overheersend.

De Groepswerker is het meest gevoelige lid van het team. Hij is zich scherp bewust van wat elk afzonderlijk lid nodig heeft en wat hem dwars zit, en weet dan ook het meest van het privé-leven van de anderen. Hij is het meest actief op het gebied van de communicatie binnen de groep; hij is populair, aardig, niet aanmatigend, kortom: hij is de specie die het team bij elkaar houdt.

Hij staat loyaal tegenover het team als eenheid (wat niet wil zeggen dat hij geen partij kan kiezen als het tot een breuk komt)  en geeft zijn collega’s steun. Als iemand met een idee naar voren komt, gaat hij daar op voortborduren in plaats van het te bekritiseren of met een ander idee te komen. Hij kan goed – en graag! – luisteren en moedigt anderen aan om dat ook te doen. Aangezien hij eenheid en harmonie nastreeft geeft hij tegenwicht als er wrijvingen dreigen te ontstaan, bijv. door gedragingen van de Vormer of de Plant of soms de Waarschuwer.

Hij heeft een hekel aan onaangename confrontaties, probeert ze zelf te vermijden en ze bij anderen om te buigen. De bijdrage van Groepswerker is door zijn sympathie, zijn begrip, loyaliteit en steun, vooral van belang als het team onder druk moet werken of in de problemen zit. Omdat hij niet erg streberig is en botsingen wil vermijden, krijgt men soms de indruk van hem dat hij een te zachte opstelling heeft en besluitloos is, maar die eigenschappen maken hem wél tot een permanent bestrijder van verdeeldheid en ruzie in het team.

Hij is een voorbeeldig teamlid en hoewel het onder normale omstandigheden niet erg duidelijk is wat zijn rol in de groep precies is, valt het direct op als hij er niet is – vooral in spannende situaties.