Teamrol: brononderzoeker

Rol

  • het op zoek gaan naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de groep en daarover verslag uitbrengen
  • het aanboren van externe contacten, die van nut kunnen zijn voor het team
  • het voeren van allerlei onderhandelingen

Sterke punten

  • een extraverte persoonlijkheid
  • een sterk onderzoekende geest
  • een positieve bereidheid om mogelijkheden te zien en te zoeken in alles wat nieuwe is

Acceptabele zwakke punten

  • overenthousiasme
  • gebrek aan nazorg, follow-up

Kenmerken: stabiel, dominant, extrovert.

Van alle teamleden is de Bron-onderzoeker ongetwijfeld de meest innemende. Hij is ontspannen, sociaal, gezellig in de omgang. Hij is snel positief en enthousiast, al heeft hij de neiging om dingen net zo gemakkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt.

De Bron-onderzoeker is degene die uitgaat op informatie, ideeën en interessante ontwikkelingen. Hij maakt gemakkelijk vrienden en beschikt over talloze contacten buiten het bedrijf. Hij is zelden in zijn kantoor te vinden en als hij er is, zit hij meestal aan de telefoon. Hij is de verkoper, de diplomaat, de verbindingsofficier en altijd uit op nieuwe mogelijkheden in de wereld buiten het team.

Buitenstaanders zien hem vaak aan voor de ideeënman omdat hij ideeën kan stimuleren en vernieuwingen toejuicht, maar hij mist de originaliteit die de Plant tot ideeënman maakt; wel is hij in staat om te zien in hoeverre nieuwe ideeën belangrijk kunnen zijn. Als hij niet door anderen wordt gestimuleerd – bijv. als hij een éénmansfunctie zou bekleden – zou de Bron-onderzoeker al snel verveeld, gedemoraliseerd en weinig effectief worden, maar binnen het team kan hij uitstekend improviseren.

Hij is op z’n best als hij onder druk wordt gezet, maar neemt het er vaak erg gemakkelijk van als er weinig te doen is. Soms voert hij taken die hij in een al te enthousiaste bui op zich heeft genomen, niet uit en het feit dat hij in zovele zaken is geïnteresseerd, kan er toe leiden dat hij – net als de Plant – teveel tijd gaat besteden aan irrelevante dingen. Niettemin is hij de aangewezen man om het team te behoeden voor stagnatie, voor het zich teveel vastpinnen op één punt en kan hij ervoor waken dat men de realiteit uit het oog verliest.