Principes teamrollen

Team‑rol Management is gegrondvest op een drietal samenhangende principes:

Leden van een managementteam dragen op tweeërlei wijze bij tot het bereiken van de doelstellingen van het team;

  • overeenkomstig de functionele of specialisten‑rol die zij bekleden, in termen van hun technische of vakmatige bekwaamheid;
  • overeenkomstig hun Team‑rol, dat wil zeggen de wijze waarop zij hun kenmerkende persoonlijkheidstrekken bruikbaar weten te ma­ken.

Een Team‑rol draagt bij tot de interne werkzaamheid van de groep en is zeer vervlecht met de persoonlijkheidsstructuur van degene die haar inbrengt. Zij beschrijft een pakket van samenhangend karakter‑trekken en talenten.

Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de Team‑rollen. De verdeling ervan wordt bepaald door haar doelstellingen en kan verschillen afhankelijk van de fase waarin het bedrijf verkeert. Effectieve Team‑rollen zijn gelimiteerd in aantal en alleen wanneer uit de samenstelling van een team een goed evenwicht blijkt tussen de Team‑rollen, kan een team de in haar aanwezige mogelijkheden op de meest voordelige manier ontplooien.

Persoonlijkheidskenmerken maken leden van een team geschikt voor een of meerdere Team‑rollen en beperken de mogelijkheid dat ze zul­len slagen in andere Team‑rollen. De effectiviteit van een team blijkt ten nauwste samen te hangen met de wijze waarop de individuele leden hun eigen rol weten in te schat­ten en zich weten aan te passen aan de krachtenverhouding binnen de groep.