Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Teamrol: voorzitter

Rol

  • het onder controle houden van de manier waarop het team haar doelstellingen tracht te bereiken, waarbij hij een zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de in het team aanwezige capaciteiten
  • het onderkennen van ieders sterke en zwakke punten
  • het ervoor zorgen dat zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kracht van elk teamlid

Sterke punten

  • het vermogen respect af te dwingen
  • het vermogen enthousiasme te kweken
  • gevoel voor timing en evenwicht
  • goede communicatieve vaardigheden

Acceptabele zwakke punten

  • geen opvallende creatieve of intellectuele krachten

Kenmerken: stabiel, dominant, extrovert.

‘Voorzitter’ is een van die lichtelijk misleidende etiketten omdat hij helemaal niet de leider van het team behoeft te zijn, maar hij is zo genoemd omdat het leiden van een team de taak is waar hij het meest geschikt voor is. Hij zit de vergaderingen voor en is belast met de coördinatie van pogingen om plannen te verwezenlijken. Hij onderscheidt zich vooral doordat hij zich sterk bezig houdt met de te bereiken doelen. Hij is redelijk intelligent – beslist niet briljant en niet bijzonder creatief; slechts zelden komen de originele ideeën uit zijn koker. Hij heeft wat men ‘karakter’ kan noemen, zijn benadering van de zaken is gedisciplineerd – geen wonder, want hij heeft een grote zelfdiscipline. Hij heeft een zeker charisma, liever gezegd – autoriteit.

Hij is dominant, maar wel op een rustige, zelfbewuste manier: hij is niet overheersend. Hij vertrouwt de mensen totdat ze zijn vertrouwen beschamen en is gespeend van enige vorm van jalousie. Hij is degene met het meeste inzicht in de zwakke en sterke kanten van elk teamlid en laat de mensen die dingen doen waar ze op hun best in zijn. Hij is zich sterk bewust van de noodzaak van het zo effectief mogelijk gebruiken van de gezamenlijke krachten.

Hij verdeelt dus de rollen in de groep, zorgt voor de afbakening van de werkzaamheden, constateert waar gaten vallen en geeft aan welke stappen ondernomen moeten worden om die op te vullen. De Voorzitter is de man die er voor zorgt dat iedereen weet wat er moet worden gedaan en hij zorgt dan ook voor de agenda. Hij zoekt uit welke punten het team in zijn overwegingen moet betrekken, hij bepaalt de prioriteiten, maar probeert op geen enkele manier de discussie te domineren.

Zijn bijdrage in de beginfase van het debat bestaat eerder uit het stellen van vragen dan uit het doen van echte voorstellen. Hij luistert, vat de gevoelens in de groep samen, wijst de knelpunten aan en als er een beslissing genomen moet worden, neemt hij die zonder aarzelen, maar na ieder zijn zegje te hebben laten doen.

Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.