Miscellaneous

Model KPMG is ongelijk aan het model Knoster-Lippitt

Model KPMG is ongelijk aan het model Knoster-Lippitt

KPMG heeft ooit een eigen model ontwikkeld, gericht op groei en verandering, dat regelmatig wordt gebruikt als model Knoster-Lippitt. Dat is dus onjuist. Voor alle duidelijkheid: het ‘KPMG-model’ is een mooi en mogelijk bruikbaar model. Beide modellen leggen de nadruk op het belang van leiderschap en communicatie bij het beheren

Lees meer

Oorzaken tredmolen in model Knoster – Lippitt

Oorzaken tredmolen in model Knoster - Lippitt

Wanneer een goed plan van aanpak ontbreekt in het model van Knoster-Lippitt krijg je een tredmolen in plaats van koersvastheid. Het kan voorkomen dat organisaties in een tredmolen terechtkomen, waarbij ze steeds weer dezelfde problemen tegenkomen en geen vooruitgang lijken te boeken. Dit kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken,

Lees meer

Oorzaken frustratie in model Knoster – Lippitt

Oorzaken frustratie in model Knoster - Lippitt

Middelen in het model van Knoster-Lippitt kunnen een belangrijke factor zijn bij het creëren van enthousiasme of frustratie bij veranderingen. Als belanghebbenden niet de juiste middelen hebben om de veranderingen door te voeren, kan dit leiden tot frustratie en verzet tegen de veranderingen. Het kan ook een gebrek aan vertrouwen

Lees meer

Oorzaken weerstand in model Knoster – Lippitt

Oorzaken weerstand in model Knoster - Lippitt

Prikkels in het model van Knoster – Lippitt zijn belangrijke factoren bij het creëren van acceptatie of weerstand tegen verandering. Als prikkels niet duidelijk zijn of niet goed zijn afgestemd op de behoeften van belanghebbenden, kan dit leiden tot weerstand. Belanghebbenden kunnen zich bedreigd voelen door de verandering en zich

Lees meer

Oorzaken ongerustheid in model Knoster – Lippitt

Oorzaken ongerustheid in model Knoster - Lippitt

Vaardigheden in het model van Knoster-Lippitt zijn een belangrijk aspect bij het succesvol uitvoeren van veranderingsprocessen. Er zijn verschillende vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen communiceren en samenwerken met belanghebbenden, zoals luisteren, empathie tonen, conflicten oplossen en onderhandelen. Ongerustheid kan een oorzaak zijn van een gebrek aan vertrouwen

Lees meer

Oorzaken tegenwerking in model Knoster-Lippitt

Oorzaken tegenwerking in model Knoster-Lippitt

Wanneer de consensus ontbreekt in het model van Knoster-Lippitt krijg je tegenwerking in plaats van commitment. Consensus is een situatie waarin alle deelnemers het eens zijn over een bepaald besluit of actie. Tegenwerking is het tegenovergestelde van commitment, wat betekent dat mensen niet volledig toegewijd zijn aan een besluit of

Lees meer

Oorzaken verwarring in model Knoster-Lippitt

Oorzaken verwarring in model Knoster-Lippitt

Als de stap ‘Strategie’ in model van Knoster en Lippitt leidt tot verwarring in plaats van duidelijkheid, kan dat verschillende redenen hebben. Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken en suggesties voor hoe hiermee om te gaan: Onduidelijkheid over de doelstellingen: als de doelstellingen van het veranderingsproces niet duidelijk zijn, kan dit

Lees meer

Onderbouwing: klantfocus

Onderbouwing: klantfocus

Toelichting op het set stellingen waarmee klantfocus binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel. De organisatie heeft een diepgaand inzicht in de behoeften, wensen en verwachtingen van haar klanten en stemt haar producten, diensten en communicatie hierop af. Om succesvol te zijn, is het

Lees meer