Leren, gedrag en motivatie

Logische niveaus van Dilts

Logische niveaus van Dilts

    De logische niveaus van Dilts geven een onderscheid in niveaus aan waarop doelen stellen , visie en missie op het persoonlijke vlak zich afspelen. Hierdoor ontstaan belangrijke vragen, zoals: houd ik met het formuleren van mijn doelen wel rekening met de context? Welke capaciteiten heb ik en welke

Lees meer

Leerstijlen Kolb

Leerstijlen Kolb

    Maak de leerstijlentest! Kolb vat leren op als een proces dat, steeds weer, vier stadia doorloopt: fase 1: concreet ervaren fase 2: waarnemen en overdenken (reflecteren) fase 3: abstracte begripsvorming fase 4: actief experimenteren Pas als alle fasen worden doorlopen komt het leren echt op gang. De fasen

Lees meer

Leerpiramide van Bales

Leerpiramide van Bales

  Download artikel ‘Leren leren’ pdf   Sommige professionals kiezen ervoor opleider te worden omdat zij graag hun kennis – in vele jaren praktijkervaring opgedaan – dóór willen geven. Omdat kennisoverdracht zo’n belangrijk deel vormt van de motivatie tot opleiden moet er ruimte zijn voor deze activiteit, maar er moet

Lees meer

IRP-driehoek communicatie

IRP-driehoek communicatie

  Inhoud, relatie en proces Resultaatgericht werken hangt af van drie factoren. Relatie en proces vormen daarbij in het ideale geval de basis.  Bij een goede relatie tussen medewerkers onderling, of met een klant, wordt er open gecommuniceerd en respecteert men elkaar. Dat is fijn werken.  Bij een plezierig proces

Lees meer

Intervisie

Intervisie

    Elementen: Een project, uitdaging of probleem, Groep van 4-8 deelnemers, Luisteren en doorvragen, Herformulering probleem, advies en acties, Leren te leren Spelregels: Er is altijd één procesbegeleider, Alle vragen zijn goed, Leg alles vast, Evalueer na afloop. Stap 1 De probleemeigenaar schetst kort de situatie. Stap 2 Deelnemers

Lees meer

Ik-wij-het-model van Ofman

Ik-wij-het-model van Ofman

    In de het-wereld gaat het om systemen, over objectiviteit, het streven naar de waarheid, over handboeken, manuals en certificering. In de wij-wereld gaat het om hoe we met elkaar om gaan, over juistheid, samenwerking, cultuur, sfeer, waarden, over verbinding aangaan, interactiviteit. In de ik-wereld kijk je wat er

Lees meer

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

      De goal setting theory van Locke en Latham is gebaseerd op het uitgangspunt dat doelen met specifieke karakteristieken belangrijk zijn om goed gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. Met betrekking tot doelen stellen Locke en Latham: Moeilijke, maar haalbare doelen leiden tot betere prestaties dan eenvoudige

Lees meer

Dynamisch veld leren

Dynamisch veld leren

      Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag: een bepalende of zelfs eisende omgeving als input de leerstijl(en) van het lerende individu; de vigerende managementstijl; de optionele begeleidingsstijlen. Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze

Lees meer

Driehoek van Miller

Driehoek van Miller

    Knows (niveau M1) Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht. Knows how (niveau M2) Op het volgende niveau gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet

Lees meer

Begeleidingsstijlen

Begeleidingsstijlen

      Analoog aan de leerstijlen van Kolb, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken. De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat ‘leren’ is en haar stijl om het leren

Lees meer
Pagina 2 van 3123

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.