Leren, gedrag en motivatie

MBTI

MBTI

    Wat is een persoonlijkheidsprofiel? Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op

Lees meer

Leerstijlen Kolb

Leerstijlen Kolb

    Maak de leerstijlentest! Kolb vat leren op als een proces dat, steeds weer, vier stadia doorloopt: fase 1: concreet ervaren fase 2: waarnemen en overdenken (reflecteren) fase 3: abstracte begripsvorming fase 4: actief experimenteren Pas als alle fasen worden doorlopen komt het leren echt op gang. De fasen

Lees meer

Leerpiramide van Bales

Leerpiramide van Bales

  Download artikel ‘Leren leren’ pdf   Sommige professionals kiezen ervoor opleider te worden omdat zij graag hun kennis – in vele jaren praktijkervaring opgedaan – dóór willen geven. Omdat kennisoverdracht zo’n belangrijk deel vormt van de motivatie tot opleiden moet er ruimte zijn voor deze activiteit, maar er moet

Lees meer

IRP-driehoek communicatie

IRP-driehoek communicatie

  Inhoud, relatie en proces Resultaatgericht werken hangt af van drie factoren. Relatie en proces vormen daarbij in het ideale geval de basis.  Bij een goede relatie tussen medewerkers onderling, of met een klant, wordt er open gecommuniceerd en respecteert men elkaar. Dat is fijn werken.  Bij een plezierig proces

Lees meer

Intervisie

Intervisie

    Elementen: Een project, uitdaging of probleem, Groep van 4-8 deelnemers, Luisteren en doorvragen, Herformulering probleem, advies en acties, Leren te leren Spelregels: Er is altijd één procesbegeleider, Alle vragen zijn goed, Leg alles vast, Evalueer na afloop. Stap 1 De probleemeigenaar schetst kort de situatie. Stap 2 Deelnemers

Lees meer

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

  De goal setting theory van Locke en Latham is gebaseerd op het uitgangspunt dat doelen met specifieke karakteristieken belangrijk zijn om goed gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. Met betrekking tot doelen stellen Locke en Latham: Moeilijke, maar haalbare doelen leiden tot betere prestaties dan eenvoudige doelen, Doelen

Lees meer