Organisatie-ontwikkeling

Portfolio en besturingsstijl

Portfolio en besturingsstijl

    De keuze voor eenn strategische besturingsstijl of een financiële besturingsstijl is onder andere gebaseerd op de diversificatie van de productgroepen of businessunits binnen de organisatie enerzijds en de besturingshorizon van het management anderzijds. De fit tussen de samenstelling van de portfolio en de besturingsstijl is weergegeven in bovenstaand

Lees meer

Organisatie-eenheden Mintzberg

Organisatie-eenheden Mintzberg

  Mintzberg onderkent vijf belangrijke eenheden van een organisatie: directie, middenkader, uitvoerders, technische staf en ondersteunende staf. Het primaire proces en de gezagslijn hebben vorm gekregen in de basis van het model, technische staf en ondersteunende staf zijn indirect betrokkenen en hebben daarom een plek los van de basis. Mintzberg

Lees meer

Model Knoster

Model Knoster

  Samengevat: Ingrediënt Zorgt voor Anders strategie duidelijkheid verwarring consensus commitment sabotage vaardigheden vertrouwen ongerustheid prikkels acceptatie weerstand middelen enthousiastme frustratie plan van aanpak koersvastheid tredmolen Tabel: samenvatting model Knoster Bron: Vonk, R.., Succesvol trainen van medewerkers, Maintenance Management, (7/8) 2003   De bouwstenen van het KPMG-model kunnen worden gecombineerd

Lees meer

Leidse octaëder

Leidse octaëder

    Van der Vlist ontwikkelde de in Nederland bekende Leidse octaëder (Demenint, Van der Vlist,, & Allegro, 1989; Steensma, Demenint, 8c Allegro, 1996). Dit model bevat zes aspectsystemen of clusters van variabelen. De octaëder is geïnspireerd op de ruit vann Leavitt (1978) die de variabelen taken, structuur, technologie en

Lees meer

Klokmodel van Looten

Klokmodel van Looten

  Met behulp van dit model wordt de levensfase waarin een organisatie zich bevindt in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de levensfase van de eigen organisatie te herkennen en zijn handelen op deze levensfase af te stemmen. De verandermanager kan bovendien dit model benutten om een meest

Lees meer

Klaverbladmodel

Klaverbladmodel

      Het klavermodel schetst de vier inrichtingselementen van een organisatie die met elkaar in evenwicht moeten zijn om gewenste resultaten op korte en lange termijn te bereiken. In dit model worden organisaties beschouwd als een systeem waarbij invoer wordt omgezet in output (producten of diensten) ten behoeve van

Lees meer

INK-model

INK-model

  Het INK-model is overgenomen met toestemming van INK te Amsterdam. Het INK-managementmodel is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), een instituut dat tot doel heeft bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het vergroten van hun kwaliteit. Het Nederlandse model is afgeleid van de Europese versie, het EFQM Excellence

Lees meer

Horizontale en verticale taakspecialisatie

Horizontale en verticale taakspecialisatie

  Mintzberg maakt onderscheidt tussen horizontale en verticale taakspecialisatie. Horizontale taakspecialisatie kent een spectrum dat loopt van taakspecialisatie tot taakverbreding. In geval van verticale taakspecialisatie gaat het om de mate van controle over het eigen werk. Bron: Mintzberg, H., Mintzberg over Management, De wereld van onze organisaties, Uitgeverij Business Contact,

Lees meer

Groeimodel Greiner

Groeimodel Greiner

    Greiner model presentatie View more presentations from GertJanSchop. Presentatie kan je hier downloaden.     Elke organisatie maakt een evolutie door. Zo onderscheid Lievegoed vier fasen, die steeds een bepaald ontwikkelingsstadium markeren. In de pioniersfase groeit de organisatie tot het punt wordt bereikt dat verdere differentiatie noodzakelijk wordt.

Lees meer

ESH-model

ESH-model

    Esh model presentatie Esh model presentatie from GertJanSchop Download hier de presentatie als powerpoint.     Esh model presentatie Het ESH-model, gebaseerd op het 7S-raamwerk (Athos en Pascale, 1982, later uitgewerkt door Peters en Waterman, 1982) kent zes componenten voor organisatiebesturing. Weggeman (1992, 2000) heeft deze aangevuld met

Lees meer