Verandermanagement

Rouwcurve

Rouwcurve

  Zie ook: weerstandsperspectief. Bij het ‘managen’ van veranderingen kan aansluiting worden gezocht bij het individuele veranderingsproces dat mensen doormaken, enigszins vergelijkbaar met een rouwproces (ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding).     Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe

Lees meer

Participatieparadox

Participatieparadox

  Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn: 1. Participatie als productieve kracht: Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers. 2. Participatie als democratisch principe: In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de

Lees meer

Model Knoster-Lippitt

Model Knoster-Lippitt

In dit artikel wordt de werking van het model van Knoster-Lippitt uitgelegd vind je onderaan het artikel een tool om een verandering te analyseren met het model van Knoster Het Knoster-Lippitt model is een veranderingsmodel dat in de jaren 60 is ontwikkeld door Herbert Knoster en Leonard Lippitt. Het model

Lees meer

Model Keuning en Eppink

Model Keuning en Eppink

Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake is van een voortdurend proces van verandering waarin de aandachtspunten telkens verschillen. Aandachtspunten in het proces van verandering zijn strategische heroriëntatie, politieke acceptatie, culturele verandering en structurele aanpassing. In

Lees meer

Lewins model van organisatieverandering

Lewins model van organisatieverandering

  De organisatie als een ijsklontje   Om weerstanden te overwinnen zijn de activiteiten ‘losmaken’, veranderen en stabiliseren (unfreezing, change, freezing) nodig. Volgens dit inmiddels klassieke model van geplande verandering (Lewin, 1951) is verandering het resultaat van verstoringen in het krachtenveld dat aanvankelijk voor een stabiele situatie zorgde. Als de

Lees meer

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

Actie geeft reactie! Wanneer je aan de slag gaat met een project of met een verandering ga je mensen ‘raken’. Mensen gaan reageren in positieve of in negatieve zin. Om hierop te kunnen anticiperen, maken we vooraf een krachtenveldanalyse. Hiermee brengen we in kaart met welke mensen we te maken

Lees meer

Krachten cultuurverandering

Krachten cultuurverandering

  Voor het resultaat van een cultuurverandering zijn niet alleen de intenties, ofwel de ‘goede bedoelingen’, bepalend, maar ook de consequenties van het gewenste gedrag voor de betrokkenen, in de praktijk van alledag. Intenties: de open krachten Intenties bij cultuurverandering zijn zaken waar in het algemeen vrij open over gesproken

Lees meer

Kleurenmodel De Caluwe

Kleurenmodel De Caluwe

  De vijf manieren van denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd door kleuren. Bij geeldrukdenkers wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en

Lees meer