googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Verandermanagement

Model Keuning en Eppink

Model Keuning en Eppink

    Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake is van een voortdurend proces van verandering waarin de aandachtspunten telkens verschillen. Aandachtspunten in het proces van verandering zijn strategische heroriëntatie, politieke acceptatie, culturele verandering en structurele

Lees meer

Lewins model van organisatieverandering

Lewins model van organisatieverandering

  De organisatie als een ijsklontje   Om weerstanden te overwinnen zijn de activiteiten ‘losmaken’, veranderen en stabiliseren (unfreezing, change, freezing) nodig. Volgens dit inmiddels klassieke model van geplande verandering (Lewin, 1951) is verandering het resultaat van verstoringen in het krachtenveld dat aanvankelijk voor een stabiele situatie zorgde. Als de

Lees meer

Large scale interventions

Large scale interventions

  Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

      Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten, Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten. Zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord, Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met

Lees meer

Krachten cultuurverandering

Krachten cultuurverandering

      Voor het resultaat van een cultuurverandering zijn niet alleen de intenties, ofwel de ‘goede bedoelingen’, bepalend, maar ook de consequenties van het gewenste gedrag voor de betrokkenen, in de praktijk van alledag. Intenties: de open krachten Intenties bij cultuurverandering zijn zaken waar in het algemeen vrij open

Lees meer

Kleurenmodel De Caluwe

Kleurenmodel De Caluwe

  De vijf manieren van denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd door kleuren. Bij geeldrukdenkers wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en

Lees meer

Klokmodel van Looten

Klokmodel van Looten

  Met behulp van dit model wordt de levensfase waarin een organisatie zich bevindt in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de levensfase van de eigen organisatie te herkennen en zijn handelen op deze levensfase af te stemmen. De verandermanager kan bovendien dit model benutten om een meest

Lees meer

Interventiemodel op basis van belangen

Interventiemodel op basis van belangen

Hecht de veranderaar alleen belang aan zijn eigen ideeën? Of spelen de ideeën van de andere betrokkenen ook een rol? Afhankelijk van de keuze die men hierin maakt zijn verschillende interventies mogelijk. Bedenk dat er geen ‘beste’ stijl is, maar wel vaak een meest effectieve in de betreffende situatie. Wegbewegen:

Lees meer

Geïntegreerd model verandermanagement

Geïntegreerd model verandermanagement

    Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

Geïntegreerd VeranderManagement

Geïntegreerd VeranderManagement

  Een methode voor het begeleiden van veranderprocessen is de Planned Change Approach (PCA). In deze aanpak staat het zogenaamde wiel van verandering centraal. Dit wiel bestaat uit acht aspecten die van cruciaal belang zijn voor het slagen van de verandering. Er zijn directe relaties tussen de verschillende taartpunten. Zonder

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.