Verandermanagement

Participatieparadox

Participatieparadox

  Drie globale participatiemodellen van Cressey en Williams zijn: 1. Participatie als productieve kracht: Hierdoor wordt goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde van medewerkers. 2. Participatie als democratisch principe: In deze benadering ziet men participatie vooral als een middel om de behartiging van de belangen van de

Lees meer

Model Knoster

Model Knoster

  Samengevat: Ingrediënt Zorgt voor Anders strategie duidelijkheid verwarring consensus commitment sabotage vaardigheden vertrouwen ongerustheid prikkels acceptatie weerstand middelen enthousiastme frustratie plan van aanpak koersvastheid tredmolen Tabel: samenvatting model Knoster Bron: Vonk, R.., Succesvol trainen van medewerkers, Maintenance Management, (7/8) 2003   De bouwstenen van het KPMG-model kunnen worden gecombineerd

Lees meer

Model Keuning en Eppink

Model Keuning en Eppink

    Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake is van een voortdurend proces van verandering waarin de aandachtspunten telkens verschillen. Aandachtspunten in het proces van verandering zijn strategische heroriëntatie, politieke acceptatie, culturele verandering en structurele

Lees meer

Lewins model van organisatieverandering

Lewins model van organisatieverandering

  De organisatie als een ijsklontje   Om weerstanden te overwinnen zijn de activiteiten ‘losmaken’, veranderen en stabiliseren (unfreezing, change, freezing) nodig. Volgens dit inmiddels klassieke model van geplande verandering (Lewin, 1951) is verandering het resultaat van verstoringen in het krachtenveld dat aanvankelijk voor een stabiele situatie zorgde. Als de

Lees meer

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse

      Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten, Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten. Zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord, Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met

Lees meer

Krachten cultuurverandering

Krachten cultuurverandering

  Voor het resultaat van een cultuurverandering zijn niet alleen de intenties, ofwel de ‘goede bedoelingen’, bepalend, maar ook de consequenties van het gewenste gedrag voor de betrokkenen, in de praktijk van alledag. Intenties: de open krachten Intenties bij cultuurverandering zijn zaken waar in het algemeen vrij open over gesproken

Lees meer

Kleurenmodel De Caluwe

Kleurenmodel De Caluwe

  De vijf manieren van denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd door kleuren. Bij geeldrukdenkers wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en

Lees meer

Klokmodel van Looten

Klokmodel van Looten

  Met behulp van dit model wordt de levensfase waarin een organisatie zich bevindt in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de levensfase van de eigen organisatie te herkennen en zijn handelen op deze levensfase af te stemmen. De verandermanager kan bovendien dit model benutten om een meest

Lees meer