Verandermanagement

Klokmodel van Looten

Klokmodel van Looten

Met behulp van dit model wordt de levensfase waarin een organisatie zich bevindt in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de levensfase van de eigen organisatie te herkennen en zijn handelen op deze levensfase af te stemmen. De verandermanager kan bovendien dit model benutten om een meest geschikte

Lees meer

Geïntegreerd VeranderManagement

Geïntegreerd VeranderManagement

  Een methode voor het begeleiden van veranderprocessen is de Planned Change Approach (PCA). In deze aanpak staat het zogenaamde wiel van verandering centraal. Dit wiel bestaat uit acht aspecten die van cruciaal belang zijn voor het slagen van de verandering. Er zijn directe relaties tussen de verschillende taartpunten. Zonder

Lees meer

Formele en informele organisatie

Formele en informele organisatie

‘ De Hawthorne-studies hebben een belangrijke omwenteling teweeggebracht in het denken over organisaties. Veel van de nu bestaande patronen van menselijke interactie hebben totaal geen representatie in de formele organisatie. Te vaak gaat men uit dat de organisatie van een bedrijf overeenkomt met een blauwdruk of een organogram. In feite

Lees meer

Curve steun aan de verandering

Curve steun aan de verandering

  De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering: Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering, Fase 2: het overwegen van de verandering, Fase 3: de voorbereiding van de verandering, Fase 4: de actie, Fase 5: het onderhoud.

Lees meer

Bestanddelen interventie

Bestanddelen interventie

Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren.

Lees meer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry? Appreciative Inquiry is ontwikkeld als een verandermethode – maar blijkt ook een levenswijze – die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“waar wil je

Lees meer

Concurrerende waarden (OCAI)

Concurrerende waarden (OCAI)

Het artikel legt het model van de concurrerende waarden of OCAI-model uit bespreekt de ontwikkeling van het model laat de kenmerken van de verschillende culturen zien kijkt naar mogelijke toepassingen bespreekt de validiteit en de kritiek op het model is voorzien van gratis downloads biedt de mogelijkheid een cultuurscan uit

Lees meer