Modellen

Strategie als intuïtief proces

Strategie als intuïtief proces

Bij een zuiver intuïtief proces van strategievorming ontbreekt iedere vorm van planning. Het grote doel is bekend, is richtinggevend, maar de weg er naar toe wordt ingevuld op basis van gevoel. Het is wijze van strategievorming die we vaak bij ondernemers tegenkomen. Al werkend komen de ideeën, schiet men in

Lees meer

Strategie als rationeel proces

Strategie als rationeel proces

Strategievorming kent twee stromingen waarbij strategievorming enerzijds wordt gezien als een rationeel proces en anderzijds als een intuïtief proces. Strategievorming als rationeel proces gaat uit van, liefst cijfermatige, interne en vooral externe analyses, trekken van conclusies, formuleren van strategische opties, nemen van strategische beslissingen en de uiteindelijke keuze vertalen naar

Lees meer

Strategie

Strategie

De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen. Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen. In

Lees meer

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholder management of stakeholderanalyse blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst blijvend

Lees meer

SMART

SMART

Deze methodiek kan worden gebruikt om je doelstelling een bepaalde richting te geven. (S)pecifiek Omschrijf je doel(stelling) duidelijk en concreet.  Is de doelstelling feitelijk genoeg?  Wat ga je doen? Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zeven gouden W-vragen: Er moet een duidelijk verband zijn tussen de doelstelling en de

Lees meer

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Situationeel leidinggeven is een leiderschapsmodel dat is ontwikkeld door Hersey en Blanchard. Het model benadrukt dat effectief leiderschap afhankelijk is van de specifieke situatie en de behoeften van de medewerkers. Het richt zich op het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de competentie en betrokkenheid van de individuele medewerkers. Volgens het

Lees meer

Scenariostudie model BMC

Scenariostudie model BMC

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom maken we soms gebruik van scenario’s: toekomstbeelden. Dit zijn extrapolaties, doorredeneringen of interpretaties van bestaande, realistische, normatieve of zelf fictieve ontwikkelingen. Ze geven een beeld van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Scenario’s zijn omgeven door een grote mate van onzekerheid. Men

Lees meer

Schillenmodel authentiek leiderschap

Schillenmodel authentiek leiderschap

Blekkingh beschrijft in zijn boek het 7 schillen model: ‘Onze filosofie is dat ieder mens uit zeven schillen bestaat. Iedere schil kent zijn eigen problematiek en zijn eigen oplossingsrichting. Ons in de praktijk getoetste model is helder, praktisch en verklaart prachtig het menselijk handelen. Tegelijkertijd is het ook confronterend en

Lees meer

Ruit van Engelsen

Ruit van Engelsen

1. Klantprobleem centraal De ogenschijnlijk minst klantgerichte marktstrategie is die waarbij het probleem van de klant centraal staat. Vormen van acute zorg vallen hieronder, maar bijvoorbeeld ook topspecialisten op een bepaald gebied. Alles is gericht op een effectieve behandeling van het complexe (fysieke) probleem van de klant. Aan innovativiteit en

Lees meer

Sales-funnel

Sales-funnel

 Voor wie het begrip ‘sales funnel’ onbekend in de oren klinkt: dit is een omgekeerde piramide of trechter met boven in de leads en onderin de opdrachten. Door de conversie (omzetting) van prospect naar klant inzichtelijk te maken is gemakkelijk uit te rekenen hoeveel prospects een verkoper moet gaan

Lees meer