Modellen

Toepassingen E-HRM

Toepassingen E-HRM

  Informeren: beheer van personeelsinformatie en vervullen van vraagbaakfunctie. Stroomlijnen: workflow-toepassingen waarbij werknemers zelf veel kunnen regelen zonder tussenkomst van HRM. Veranderen: HRM-rol onder andere bij management development/training. Samenwerken: samenwerken tussen HRM, manager en de medewerker zoals elektronisch vergaderen en voortgang HR-cyclus. Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor

Lees meer

Teamrollen

Teamrollen

    Teams bestaan uit verschillende mensen, ieder met z’n eigen eigenaardigheden en z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maar ook met z’n eigen favoriete rol. In teams zie je dat telkens dezelfde pietje-precies de planning maakt. Je ziet dat altijd dezelfde de boel even flink opjut. Mensen hebben sterk de neiging om

Lees meer

Teamontwikkeling Tuckman

Teamontwikkeling Tuckman

  Bruce Wayne Tuckman publiceerde in 1965 een artikel genaamd ‘Developmental Sequence in Small Groups’. Het gebruikte model werd invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling. Het model van stadia in de ontwikkeling van teams van Tuckman geeft inzicht in de mogelijke groei van een team in de tijd. Volgens Tuckman

Lees meer

Teameffectiviteitsmodel

Teameffectiviteitsmodel

  De oorzaak van conflicten in teams ligt op een hoger niveau in de piramide dan waar het verschijnt. De dialoog ter verbetering van de samenwerking begint bovenaan in de piramide. Het teameffectiviteitsmodel gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide)

Lees meer

SWOT

SWOT

De SWOT-analyse is een breed toegepaste strategische planningstechniek. Het acroniem SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen). Met een SWOT zet je de kansen en bedreigingen uit de omgeving en sterke en zwakke punten van een organisatie systematisch tegen elkaar af en analyseer je

Lees meer

Strategieversnelling

Strategieversnelling

  De strategieversnelling legt een koppeling tussen bedrijfsstrategie en het nut van allianties. Veel managers baseren zich nog op klassieke strategiemodellen als die van Porter (1980), Treacy & Wiersema (1995) en de Boston Consultancy Group (1959). Maar we zitten nu in de 21e eeuw, met internet en snel veranderende kapitaalsstromen.

Lees meer

Sociale-interactieruimte van Bales

Sociale-interactieruimte van Bales

SYMLOG is een acroniem voor System for the Multiple Level Observation of Groups. Het ‘systeem’ slaat op de onderliggende veldtheorie. Een theorie waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gehele veld waarvan iets of iemand deel uitmaakt een ingewikkeld netwerk van relaties is dat voortdurend verandert. Zo’n veld is altijd interactief,

Lees meer

Strategie als ‘balanced’ proces

Strategie als 'balanced' proces

Strategie als zuiver rationeel of zuiver intuïtief proces komt niet voor, najagen van een dergelijke werkwijze is een illusie. Strategie is een kwestie van balans. Jing en jang. Linker- en rechterhersenhelft. Ratio en emotie (creativiteit). Basis bij strategievorming is een beschrijving van de richting op basis van een gedegen interne

Lees meer

Strategie als intuïtief proces

Strategie als intuïtief proces

Bij een zuiver intuïtief proces van strategievorming ontbreekt iedere vorm van planning. Het grote doel is bekend, is richtinggevend, maar de weg er naar toe wordt ingevuld op basis van gevoel. Het is wijze van strategievorming die we vaak bij ondernemers tegenkomen. Al werkend komen de ideeën, schiet men in

Lees meer