Modellen

Formele en informele organisatie: de organisatie-ijsberg

Formele en informele organisatie: de organisatie-ijsberg

‘ De Hawthorne-studies hebben een belangrijke omwenteling teweeggebracht in het denken over organisaties. Veel van de nu bestaande patronen van menselijke interactie hebben totaal geen representatie in de formele organisatie. Te vaak gaat men uit dat de organisatie van een bedrijf overeenkomt met een blauwdruk of een organogram. In feite

Lees meer

ESH-model

ESH-model

ESH-model Het ESH-model is een model dat wordt gebruikt om een organisatie te analyseren en te ontwerpen. Het model bestaat uit verschillende elementen, waaronder strategie, structuur, systemen, stijl, personeel en cultuur. Het model is bedoeld om een holistische benadering te bieden voor het analyseren en verbeteren van organisaties. Het model

Lees meer

Enneagram

Enneagram

  Enneagram Enneagram by GertJanSchop View more presentations of GertJanSchop. Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat ‘negen’ betekent en grammos, dat staat voor ‘punten’. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterveelhoek. Negen persoonlijkheidstypen hebben in dit diagram elk een vast punt en staan via lijnen met elkaar in verbinding.

Lees meer

Employability-model

Employability-model

  Volgens Gaspersz en Ott wordt employability van werknemers bepaald door drie factoren: • Kennis en vaardigheden die hen goed inzetbaar maken, • Bereidheid om van functie te wisselen, zowel binnen als buiten de onderneming, • Kennis van de arbeidsmarkt om te weten waar en hoe zijn hun vermogen kunnen

Lees meer

Effectief teamfunctioneren

Effectief teamfunctioneren

  Het model voor effectief teamfunctioneren bestaat uit vijf niveaus die samen de basis vormen voor een goed functionerend team. Deze niveaus zijn als volgt geordend: Doelen en resultaten Taak- en rolverdeling Onderlinge verhoudingen en teamcultuur Werkafspraken, procedures, besluitvorming Motivatie individu Doelen en resultaten Het niveau van doelen en resultaten

Lees meer

Dynamisch veld leren

Dynamisch veld leren

    Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag: een bepalende of zelfs eisende omgeving als input de leerstijl(en) van het lerende individu; de vigerende managementstijl; de optionele begeleidingsstijlen. Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze van

Lees meer

Driehoek van Miller

Driehoek van Miller

  Knows (niveau M1) Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht. Knows how (niveau M2) Op het volgende niveau gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet gebruiken

Lees meer

DMAIC-cyclus

DMAIC-cyclus

DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control. De elementen vormen een cyclus, die net als de PDCA-cyclus weergeeft hoe continue verbetering kan worden vormgegeven. De DMAIC-cyclus is afkomstig uit de lean / Six Sigma filosofie en is de centrale tool voor dit laatste. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementbenadering om de operationele

Lees meer

DOR-model

DOR-model

Dit artikel beschrijft Het DOR-model De onderdelen doelen stellen, organiseren en realiseren De relatie met de PDCA-cyclus De toegevoegde waarde van het ESH-model in de O van Organiseren De toepassing van het DOR-model Validiteit Kritiek Het DOR-model kan worden toegepast als een holistische aanpak voor het beheren en leiden van

Lees meer