Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Modellen

DOR-model

DOR-model

    Organiseren en organisaties zijn een verwarrend, meerduidig en ongrijpbaar verschijnsel. Er zijn bovendien altijd meerdere mensen met evenzoveel visies bij betrokken. Daarom is het onmogelijk te denken en te communiceren over organiseren en organisaties zonder een model te gebruiken. Een model is een vereenvoudigde weergave van belangrijke aannamen

Lees meer

Doel-methodematrix

Doel-methodematrix

    Bron: Platje, A., Projectmanagement: middel en geen doel, Management Executive (2006) 3   Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

DESTEP

DESTEP

  DESTEP- of DEPEST-model wordt gebruikt om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. Van zes belangrijke krachten in de macro-omgeving van een organisatie worden de trends beschreven: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technologische factoren ecologische factoren politiek-juridische factoren Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking. Economische

Lees meer

Denkhoeden De Bono

Denkhoeden De Bono

      Denkhoeden De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. Niet zozeer (juist

Lees meer

Curve steun aan de verandering

Curve steun aan de verandering

  De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering: Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering, Fase 2: het overwegen van de verandering, Fase 3: de voorbereiding van de verandering, Fase 4: de actie, Fase 5: het onderhoud.

Lees meer

Cultuurtypologieën Handy

Cultuurtypologieën Handy

          Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn. Handy komt tot een indeling in vier verschillende typologieën: A. Machtscultuur (Zeus) Alle macht

Lees meer

Cultuurniveaus Schein

Cultuurniveaus Schein

        Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Voor een goed begrip van een cultuur moeten we beseffen dat cultuur in een organisatie op drie niveaus aanwezig is. Artefacten zijn zichtbare

Lees meer

Coördinatiemechanismen Mintzberg

Coördinatiemechanismen Mintzberg

    Mintzberg onderscheidt zes fundamentele manieren om de werkzaamheden binnen een organisatie te coördineren: Onderlinge afstemming, coördinatie door informele communicatie, Rechtstreeks toezicht, coördinatie door orders van één persoon aan anderen, Standaardisatie werkprocessen, coördinatie door specificeren van de werkzaamheden, S Standaardisatie resultaten, coördinatie door specificatie van de resultaten van werkzaamheden,

Lees meer

Competentiemodel

Competentiemodel

    Competentiemanagement is het afstemmen van talenten van medewerkers op de strategische doelen van de organisaties (Kluytmans, 2005). Competenties zijn een mix van eigenschappen (wie zijn we), vaardigheden (wat kunnen we) en kennis (wat weten we). Een praktische indeling van competenties is het competentiemodel. Deze indeling is niet theoretisch

Lees meer

Competentiemanagement

Competentiemanagement

      Competentiemanagement is het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie. Competentiemanagement moet dan ook gezien worden als een middel om een organisatie en zijn medewerkers in samenhang te laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden als de

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.