Modellen

HR-cyclus

HR-cyclus

De behoefte aan HRM, aldus Ten Bos et al, is voortgekomen uit ontwikkelingen op het gebied van technologie (bijv. informatisering en automatisering), economie (bijv. toenemende concurrentie en afnemende productiviteit), het sociale (bijv. kwaliteit van leven/werk/organisatie en verzakelijking) en politiek (bijv. democratisering en beperkte deregulering). Tot ergens in de jaren tachtig

Lees meer

Horizontale en verticale taakspecialisatie

Horizontale en verticale taakspecialisatie

  Mintzberg maakt onderscheidt tussen horizontale en verticale taakspecialisatie. Horizontale taakspecialisatie kent een spectrum dat loopt van taakspecialisatie tot taakverbreding. In geval van verticale taakspecialisatie gaat het om de mate van controle over het eigen werk. Bron: Mintzberg, H., Mintzberg over Management, De wereld van onze organisaties, Uitgeverij Business Contact,

Lees meer

HNW Nieuwe Werken

HNW Nieuwe Werken

  HNW is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als medewerker. Een andere definitie is: Werken onafhankelijk van tijd en plaats. Het vliegwiel van HNW gaat vooral werken door de mentale omgeving (relatie met de manager, mate van vrijheid, verantwoordelijkheid) en

Lees meer

GROW-coachingmodel

GROW-coachingmodel

  GROW is een afkorting van: Goal Maak het doel van het coaching gesprek duidelijk. Is het wel een coachinggesprek? Wil de medewerker gecoacht worden of alleen instructies ontvangen? Reality Maak de huidige situatie duidelijk voor beide partijen. Wat is nu het probleem? Options Onderzoek de oplossingsmogelijkheden. Stel open vragen

Lees meer

Groeimodel Greiner

Groeimodel Greiner

Elke organisatie maakt een evolutie door. Zo onderscheid Lievegoed vier fasen, die steeds een bepaald ontwikkelingsstadium markeren. In de pioniersfase groeit de organisatie tot het punt wordt bereikt dat verdere differentiatie noodzakelijk wordt. In deze differentiatiefase worden functies die eerst door het gehele systeem werden vervuld, overgenomen door subsystemen. Meer

Lees meer

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

Goalsettingtheorie van Locke en Latham

De goal setting theory van Locke en Latham is gebaseerd op het uitgangspunt dat doelen met specifieke karakteristieken belangrijk zijn om goed gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. Met betrekking tot doelen stellen Locke en Latham: Moeilijke, maar haalbare doelen leiden tot betere prestaties dan eenvoudige doelen, Doelen moeten

Lees meer

Generatiemanagement

Generatiemanagement is een concreet uitgewerkte vorm van levensfasebewust personeelsbeleid. Het richt zich op alle generaties, niet alleen op ouderen. Generatiemanagement is één van de hulpmiddelen om de diversiteit van het personeelsbestand te waarborgen en een eventueel toekomstig tekort aan geschikt personeel te voorkomen. Generatiemanagement vraagt om een gedifferentieerd HRM beleid.

Lees meer

Geïntegreerd VeranderManagement

Geïntegreerd VeranderManagement

Een methode voor het begeleiden van veranderprocessen is de Planned Change Approach (PCA). In deze aanpak staat het zogenaamde wiel van verandering centraal. Dit wiel bestaat uit acht aspecten die van cruciaal belang zijn voor het slagen van de verandering. Er zijn directe relaties tussen de verschillende taartpunten. Zonder visie

Lees meer

Formele en informele organisatie: de organisatie-ijsberg

Formele en informele organisatie: de organisatie-ijsberg

‘ De organisatie-ijsberg is een krachtige metafoor die de complexiteit van organisatiestructuren en -dynamieken illustreert door ze te verdelen in twee hoofdcomponenten: het zichtbare en het onzichtbare. Het zichtbare deel, of de bovenstroom, omvat alle formele en gemakkelijk waarneembare elementen van een organisatie, zoals haar structuren, beleid, en officiële processen.

Lees meer