Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Modellen

Abell diagram

Abell diagram

    Een Abell diagram gebruik je om de markt af te bakenen. Het diagram heeft drie assen: afnemersgroepen, behoeften en technologieën. 1. Afnemersgroepen: deze as geeft de verschillende marktsegmenten weer. Er zijn verschillende manieren om een markt op te delen (te segmenteren) en de as van het diagram kun

Lees meer

Business maturity model

Business maturity model

    Het BMM benoemt vijf pijlers waarop een bedrijf is gebaseerd: Strategie & Beleidsvorming, Organisatie & Processen, Besturing & Beheersing, Informatietechnologie en Mensen & Cultuur. Binnen die pijlers zijn vier ontwikkelingsniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de organisatie binnen de desbetreffende pijler aangeven. Bedrijven waarbij de vijf

Lees meer

Business Intelligence

Business Intelligence

    BI is het proces om op snelle wijze van ruwe gegevens te komen tot betekenisvolle en actuele informatie en kennis waardoor adequate actie mogelijk wordt en daartoe zelfs aanzet. Dat proces moet – wil BI blijvend succesvol zijn – ondersteund worden door goede ict infrastructuur, een ondernemende en

Lees meer

Begeleidingsstijlen

Begeleidingsstijlen

      Analoog aan de leerstijlen van Kolb, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken. De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat ‘leren’ is en haar stijl om het leren

Lees meer

Business control model

Business control model

  Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Lees meer

Bewust en onbewust gedrag

Bewust en onbewust gedrag

    Motivatie leidt tot gedrag. Gedrag kunnen we onderscheiden in bewust of gepland gedrag en onbewust of automatisch gedrag. Waarschijnlijk is slechts 5% van ons gedrag werkelijk bewust gekozen. Overigens wel vijf belangrijke procenten. Het draait hierbij om grote levenskeuzes en keuzes voor de langere termijn. Het resterende gedrag

Lees meer

Basisredenering motivatie

Basisredenering motivatie

  Wensen en behoeften liggen dicht bij elkaar. Daar waar Landsberg spreekt over wensen, spreken anderen, waaronder Van Aken, over behoeften: ‘Elk gedrag is gebaseerd op een bewust of onbewust geformuleerde doelstelling, voortgekomen uit een behoefte. Een onbevredigde behoefte is het startpunt voor het motivatieproces. Op basis van de behoefte

Lees meer

Basisomgevingen van een organisatie

Basisomgevingen van een organisatie

  Vier dimensies van de omgeving zijn voor de organisatie van belang: stabiliteit, complexiteit, diversiteit, vijandigheid. Stabiliteit Mintzberg stelt dat hoe dynamischer de omgeving is, hoe organischer de structuur. Is de omgeving stabiel dan kunnen werkzaamheden en veranderingen goed worden voorspelt en kan gekozen worden voor bureaucratie. Complexiteit Met betrekking

Lees meer

BSC Strategiekaart

BSC Strategiekaart

    De vier perspectieven van de Balanced ScoreCard hebben een duidelijke relatie met elkaar, er zit een soort volgordelijkheid in: Leer- en groeiperspectief: Welke medewerkersvaardigheden, informatiesystemen en wat voor klimaat is nodig om de interne processen en klantrelaties voortdurend te verbeteren? Intern perspectief: In welke interne processen moet de

Lees meer

Bestanddelen interventie

Bestanddelen interventie

    Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan

Lees meer


Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.