Modellen

Sociale-interactieruimte van Bales

Sociale-interactieruimte van Bales

  SYMLOG is een acroniem voor System for the Multiple Level Observation of Groups. Het ‘systeem’ slaat op de onderliggende veldtheorie. Een theorie waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gehele veld waarvan iets of iemand deel uitmaakt een ingewikkeld netwerk van relaties is dat voortdurend verandert. Zo’n veld is altijd

Lees meer

Strategie als ‘balanced’ proces

Strategie als 'balanced' proces

  Strategie als zuiver rationeel of zuiver intuïtief proces komt niet voor, najagen van een dergelijke werkwijze is een illusie. Strategie is een kwestie van balans. Jing en jang. Linker- en rechterhersenhelft. Ratio en emotie (creativiteit). Basis bij strategievorming is een beschrijving van de richting op basis van een gedegen

Lees meer

Strategie als intuïtief proces

Strategie als intuïtief proces

  Bij een zuiver intuïtief proces van strategievorming ontbreekt iedere vorm van planning. Het grote doel is bekend, is richtinggevend, maar de weg er naar toe wordt ingevuld op basis van gevoel. Het is wijze van strategievorming die we vaak bij ondernemers tegenkomen. Al werkend komen de ideeën, schiet men

Lees meer

Strategie als rationeel proces

Strategie als rationeel proces

  Strategievorming kent twee stromingen waarbij strategievorming enerzijds wordt gezien als een rationeel proces en anderzijds als een intuïtief proces. Strategievorming als rationeel proces gaat uit van, liefst cijfermatige, interne en vooral externe analyses, trekken van conclusies, formuleren van strategische opties, nemen van strategische beslissingen en de uiteindelijke keuze vertalen

Lees meer

Strategie

Strategie

De term strategie kan op twee manieren worden gebruikt. Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen. Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen. In

Lees meer

Stakeholders

Stakeholders

  Stakeholder management of stakeholderanalyse blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst

Lees meer

SMART

SMART

Deze methodiek kan worden gebruikt om je doelstelling een bepaalde richting te geven. (S)pecifiek Omschrijf je doel(stelling) duidelijk en concreet.  Is de doelstelling feitelijk genoeg?  Wat ga je doen? Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zeven gouden W-vragen: Er moet een duidelijk verband zijn tussen de doelstelling en de

Lees meer

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

S1 – Leiden (directing) Deze stijl wordt ook aangeduid als management by prescription. Veel sturend en weinig ondersteunend leiderschapsgedrag; de leidinggevende schrijft voor wat medewerkers moeten doen, geeft nauwkeurige instructies en controleert de taakuitvoering. Een valkuil is dat de leidinggevende autoritair overkomt: als een baas of een leraar. Deze wijze

Lees meer

Scenariostudie model BMC

Scenariostudie model BMC

  De toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom maken we soms gebruik van scenario’s: toekomstbeelden. Dit zijn extrapolaties, doorredeneringen of interpretaties van bestaande, realistische, normatieve of zelf fictieve ontwikkelingen. Ze geven een beeld van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Scenario’s zijn omgeven door een grote mate van onzekerheid.

Lees meer