Modellen

Projectschillen

Projectschillen

    Klankbordgroepen, projectgroep en opdrachtgever hebben een directe betrokkenheid, belanggroepen indirect. Niet de projectgroep, maar de opdrachtgever staat in dit model centraal. Hier berust de eindverantwoordelijkheid.   Aan de slag met een project maar eigenlijk onvoldoende kennis? Maak dan gebruik van de crashcourse! Meer weten? Wij selecteerden de volgende

Lees meer

Projectcontract

Projectcontract

    De opdrachtgever en de projectleider hebben een contractrelatie met elkaar. De opdrachtgever wil een optimale oplossing van zijn probleem en value for money. De projectleider streeft naar maximale effectiviteit en tevredenheid van de klant. Jo Bos et al zien het projectcontract dat tussen opdrachtgever en projectleider wordt afgesloten,

Lees meer

Productportfoliomanagement

Productportfoliomanagement

    Structureer en vernieuw uw productportfolio in 4 stappen. 1. Creëer een portfolio framework 2. Toets het portfolio framework 3. Definieer het productportfolio 4. Maak keuzes en stel een actieplan op Normale gang van zaken Iedereen weet dat het creëren en beheren van een sterk productportfolio essentieel is voor

Lees meer

Proces en functie

Proces en functie

    Een proces is een samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee één of meer producten of diensten worden voortgebracht. Een proces kunnen we dus uiteenrafelen in activiteiten en een activiteit kan weer bestaan uit meerdere handelingen. Meerdere processen die op een logische wijze op elkaar volgen, noemen

Lees meer

Processen

Processen

      Besturende processen: Activiteiten die het beleid uitvoeren door middel van plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Verbeterprocessen: Activiteiten gericht op het besturen van leren en verbeteren. Primaire processen: De samenhangende activiteiten om het product of dienst te realiseren voor de klant. Ondersteunende processen: Activiteiten gericht op het scheppen

Lees meer

Probleemkwadrant

Probleemkwadrant

    Een leidinggevende is vaak de vraagbaak van de medewerkers. De leidinggevende geeft antwoord op moeilijke vragen en helpt bij het oplossen van problemen. De klant staat centraal en in dat kader speelt de leidinggevende ook hier een belangrijke rol Wanneer men steeds met problemen van anderen bezig is,

Lees meer

Proactief handelen

Proactief handelen

    Wanneer we onbewust (automatisch) handelen, dan is gedrag te verklaren vanuit drie algemeen geaccepteerde, deterministische theorieën: genetisch determinisme: het is de schuld van je grootouders; psychologisch determinisme: het is de schuld van je ouders (opvoeding en jeugdervaringen); omgevingsdeterminisme: het is de schuld van je baas, je partner, je

Lees meer

Prince2

Prince2

    Geschiedenis PRINCE2 is een Engelse methode, die ontstaan is door het bundelen van praktijkervaringen (zogenaamde best-practices). OGC (the Office of Government Commerce), voorheen bekend als CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) is eigenaar van de methode. PRINCE kwam in 1989 op de markt en is in 1996 verbeterd

Lees meer

Prince2-componenten

Prince2-componenten

    De processen worden in de methodiek opgebouwd door acht componenten (figuur 14) als onderdeel van projectmanagement: Business case: rechtvaardiging project in termen van kosten en baten, Organisation: beschrijving van de verantwoordelijkheden van de verschillende rollen die binnen de projectorganisatie worden onderscheiden, Plans: voor de productie van de juiste

Lees meer

Prestatie Afstemmings Model

Prestatie Afstemmings Model

  Binnen prestatiemanagement wordt gebruik gemaakt van het Prestatie AfstemmingsModel (PAM). Dit model sluit nauw aan bij de Balanced ScoreCard. Stap 1 betreft het formuleren van strategische- en afgeleide afdelingsdoelstellingen. De strategische doelstellingen zijn afgeleid van de missie en visie. In stap 2 worden per functie functiedoelstellingen geformuleerd. Voor een

Lees meer