Modellen

DISC-model

DISC-model

Het artikel over het DISC-model geeft een korte beschrijving van het model beschrijft de herkomst kijkt met een kritische blik naar de validiteit is voorzien van de DISC-test beschrijft werkvormen verwijst naar een boek en artikel geeft een uitgebreide beschrijving per gedragsprofiel Het DISC-model is een psychologische theorie die tracht

Lees meer

SOAR-analyse

SOAR-analyse

De SOAR-analyse is een planningstechniek die wordt gebruikt om de strategische doelen van een organisatie te ontwikkelen. Het is een acroniem dat staat voor Strengths (sterktes), Opportunities (kansen), Aspirations (ambities) en Results (resultaten). Deze analyse richt zich op het identificeren en benutten van de sterke punten van een organisatie om

Lees meer

Denison cultuurmodel

Denison cultuurmodel

Het artikel over het Denison Cultuurmodel beschrijft de kern van het model en de vier domeinen die de cultuur van een organisatie beïnvloeden geeft voorbeelden per domein laat zien op wanneer je het model kan inzetten onderbouwt de validiteit van het model geeft ook een kritische blik verkent de relatie

Lees meer

Geplande verandering

Geplande verandering

Het artikel over het model geplande verandering verwijst naar de basis van het model beschrijft hoe je het model kan gebruiken beschrijft de verschillende elementen waaruit het model bestaat focust op de uitkomsten van de verandering De basis voor het model geplande verandering komt van De Caluwé en Vermaak, uit

Lees meer

PICK-matrix

PICK-matrix

Het artikel over de PICK-matrix legt uit wat de PICK-matrix is gaat in op het proces van convergeren en divergeren legt uit hoe je PICK-matrix praktisch kan gebruiken licht de vier kwadranten toe is voorzien van een boek, twee artikelen over besluitvorming en een handige tool PICK is het acroniem

Lees meer

Trap van Quirke

Trap van Quirke

 Het artikel over de trap van Quirke licht de trap van Quirke toe maakt een relatie met large scale interventions verbindt eigenaarschap aan het model duidt de invloed op kennis, houding en gedrag legt uit hoe je de trap van Quirke kan toepassen is voorzien van een boek, artikel

Lees meer

Onderzoeks-ui

Onderzoeks-ui

1ste laag: de onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme) 2de laag : de onderzoeksmethoden (deductief, inductief) 3de laag; onderzoeksstrategie (experiment, enquëte, case-study, grounded theory, etnografie) 4de laag: tijdshorizon (doorsnede, longitudinaal) 5de laag: onderzoeksdoel (verkennend, verklarend, onderzoekend) 6de laag: methoden voor het verzamelen van gegevens (steekproeven, secundaire gegevens, waarneming, interviews, vragenlijsten.) Onderzoeksfilosofie De

Lees meer

DINAMO-model

DINAMO-model

Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in de verandering. In hoeverre zijn de mensen (medewerkers en management) bereid om de verandering te ondersteunen? Met het DINAMO-model kan de veranderbereidheid van mensen in een organisatie

Lees meer

AMOR-model

AMOR-model

De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel zien van vier elementen, kwaliteit, mentaliteit, mogelijkheden en relaties, die tezamen bepalend zijn in hoeverre een medewerker ook een talent wordt. AMOR is het acroniem voor Abilities,

Lees meer

Growth en fixed mindset

Growth en fixed mindset

Van nature verblijft ieder mens graag in zijn of haar comfortzone. Het is makkelijk: in de comfortzone zijn zaken redelijk voorspelbaar, de risico’s zijn klein en het geeft ons een gevoel van zekerheid. Ook een veilig gevoel en het gevoel van ‘in control’ zijn. In de comfortzone zijn we ons

Lees meer