The colors of change revisited

 

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak is een overzicht van veranderparadigma’s, twee decennia geleden gemaakt en vervolgens intensief gebruikt, getest, verfijnd, gedeeld en uitgewerkt door zowel praktijkmensen als academici. In dit artikel wordt de kleurentheorie gepresenteerd zoals het nu is, zoals het nu een plaats heeft in de literatuur. De vier belangrijkste toepassingen zijn bespreken alsmede de vuistregels die zijn afgeleid vanuit de reflectieve praktijk. Het artikel illustreert dat de kleurentheorie duidelijk niet eenduidig geldt voor iedereen, dat het op verschillende manieren wordt begrepen, zowel in theoretische termen als complexiteit van toepassingen. Dit draagt waarschijnlijk bij aan de veelzijdigheid van de theorie. In het kader van het verzamelen van belangrijke inzichten over de kleurentheorie voor academici en praktijkmensen, streeft dit artikel ernaar om zowel een beknopt overzicht te geven als om de rijkdom ervan te verkennen.