Modellen

Modellen

 • Procesketen en -cluster
  Procesketen en -cluster
  Een procesketen of -cluster is een aantal met elkaar samenhangende bedrijfsprocessen. Deze samenhang ontstaat doordat de processen goederen, informatie of andere zaken met...
 • Proceshiërarchie
  Proceshiërarchie
  Door bedrijfsprocessen op verschillende niveaus vast te leggen, vergemakkelijk je het beschrijven, organiseren en managen ervan. Een proceshiërarchie helpt je de grote hoeveelheid...
 • Documenthiërarchie
  Documenthiërarchie
  Door bedrijfsprocessen op verschillende niveaus vast te leggen, vergemakkelijk je het beschrijven, organiseren en managen ervan. Net als de proceshiërarchie, helpt de documenthiërarchie...
 • Ongeschreven regels
  Ongeschreven regels
  Ongeschreven regels, groepsdruk en conformeren zijn drie sleutelbegrippen die een belangrijke rol spelen in de dynamiek van groepen en teams. Deze concepten beïnvloeden...
 • Organisatiehistorie
  Organisatiehistorie
  Quote: ‘De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.’ – Einstein In de dynamische wereld van vandaag, waar verandering de...
 • Organisatie-metaforen van Morgan
  Organisatie-metaforen van Morgan
  Dit artikel beschrijft de acht organisatiemetaforen van Morgan legt nut en noodzaak van dit model uit biedt de mogelijkheid om zelf een scan...
 • Organogrammen
  Organogrammen
  Een organogram, ook wel organisatieschema of structuurschema genoemd, is een grafische voorstelling van de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling. Het toont hoe...
 • Feedup, feedback en feedforward
  Feedup, feedback en feedforward
    Feedback Feedback is een cruciaal aspect in zowel organisatorische als educatieve contexten, dienend als een instrument voor verbetering en groei. In de...
 • Ikigai
  Ikigai
  Ikigai wordt gezien als het vinden van voldoening en betekenis in het leven door de harmonie tussen verschillende aspecten: wat je graag doet,...
 • DISC-model
  DISC-model
  Het artikel over het DISC-model geeft een korte beschrijving van het model beschrijft de herkomst kijkt met een kritische blik naar de validiteit...