Modellen

Modellen

 • Denison cultuurmodel
  Denison cultuurmodel
  Het artikel over het Denison Cultuurmodel beschrijft de kern van het model en de vier domeinen die de cultuur van een organisatie beïnvloeden...
 • Geplande verandering
  Geplande verandering
  Het artikel over het model geplande verandering verwijst naar de basis van het model beschrijft hoe je het model kan gebruiken beschrijft de...
 • PICK-matrix
  PICK-matrix
  Het artikel over de PICK-matrix legt uit wat de PICK-matrix is gaat in op het proces van convergeren en divergeren legt uit hoe...
 • Trap van Quirke
  Trap van Quirke
  Het artikel over de trap van Quirke licht de trap van Quirke toe maakt een relatie met large scale interventions verbindt eigenaarschap aan...
 • Onderzoeks-ui
  Onderzoeks-ui
  1ste laag: de onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme) 2de laag : de onderzoeksmethoden (deductief, inductief) 3de laag; onderzoeksstrategie (experiment, enquëte, case-study, grounded theory, etnografie)...
 • DINAMO-model
  DINAMO-model
  Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in...
 • AMOR-model
  AMOR-model
  De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel...
 • Growth en fixed mindset
  Growth en fixed mindset
  Van nature verblijft ieder mens graag in zijn of haar comfortzone. Het is makkelijk: in de comfortzone zijn zaken redelijk voorspelbaar, de risico’s...
 • Johari-venster
  Johari-venster
  Het Johari venster is in 1955 bedacht door Joseph Luft en Harry Ingham. Het model ondersteunt het verbeteren van onderlinge communicatie. Het toont...
 • Houd de zaag scherp
  Houd de zaag scherp
  Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een boom om te...