Modellen

Modellen

 • SOAR-analyse
  SOAR-analyse
  De SOAR-analyse is een planningstechniek die wordt gebruikt om de strategische doelen van een organisatie te ontwikkelen. Het is een acroniem dat staat...
 • Denison cultuurmodel
  Denison cultuurmodel
  Het artikel over het Denison Cultuurmodel beschrijft de kern van het model en de vier domeinen die de cultuur van een organisatie beïnvloeden...
 • Geplande verandering
  Geplande verandering
  Het artikel over het model geplande verandering verwijst naar de basis van het model beschrijft hoe je het model kan gebruiken beschrijft de...
 • PICK-matrix
  PICK-matrix
  Het artikel over de PICK-matrix legt uit wat de PICK-matrix is gaat in op het proces van convergeren en divergeren legt uit hoe...
 • Trap van Quirke
  Trap van Quirke
   Het artikel over de trap van Quirke licht de trap van Quirke toe maakt een relatie met large scale interventions verbindt eigenaarschap...
 • Onderzoeks-ui
  Onderzoeks-ui
  1ste laag: de onderzoeksfilosofie (realisme, positivisme, interpretivisme) 2de laag : de onderzoeksmethoden (deductief, inductief) 3de laag; onderzoeksstrategie (experiment, enquëte, case-study, grounded theory, etnografie)...
 • DINAMO-model
  DINAMO-model
  Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in...
 • AMOR-model
  AMOR-model
  De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel...
 • Growth en fixed mindset
  Growth en fixed mindset
  Van nature verblijft ieder mens graag in zijn of haar comfortzone. Het is makkelijk: in de comfortzone zijn zaken redelijk voorspelbaar, de risico’s...
 • Johari-venster
  Johari-venster
  Het Johari venster is in 1955 bedacht door Joseph Luft en Harry Ingham. Het model ondersteunt het verbeteren van onderlinge communicatie. Het toont...